Grootste cao-loonstijging in tien jaar

2019 kende de grootste cao-loonstijging in 10 jaar. De cao-lonen stegen met 2,5 procent. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. De bedrijfstakken horeca en de waterbedrijven en afvalbeheer kenden de hoogste cao-loonstijging: 3,1 procent. De laagste cao-loonstijging (1,6 procent) was voor werknemers in de bedrijfstak informatie en communicatie. Het onderwijs kende een stijging van 2,1 procent. Als kanttekening is hierbij te plaatsen dat dit gebaseerd is op 63 procent van de afgesloten cao’s. Voor een deel van 2019 is bij de cao’s primair onderwijs en voortgezet onderwijs nog geen definitief cao-akkoord bereikt. In 2018 stegen in het onderwijs de lonen het meest (2,8 procent).

Deze gepubliceerde cijfers geven wat ons betreft geen zuiver beeld. Het is belangrijk om te bekijken met de parameters die horen bij het beroep van de onderwijsproffesional in het achterhoofd en een vergelijking te maken met de ontwikkeling van de op basis van die parameters vergelijkbare beroepen in de andere sectoren.

In 2017 publiceerde economisch onderzoeksbureau SEO in opdracht van de rijksoverheid een rapport dat daar rekening houdt. Hieruit bleek dat leerkrachten en schoolleiders in het basisonderwijs in 2016 gemiddeld 13 procent minder verdienden dan vergelijkbare werknemers in de marktsector. Bij jonge onderwijzers is dit verschil ‘slechts’ 3 procent, waardoor zij er relatief goed vanaf komen, maar door de platte loonschalen loopt het salarisverschil snel op. Leraren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs liggen beter in de markt, ontdekte SEO. Zij verdienen slechts 2 procent minder dan vergelijkbare werknemers.

De cijfers van het CBS over de afgelopen jaren geven het beeld van een gemiddelde groei van de lonen in het onderwijs. De gaten zijn sindsdien dus niet dichtgelopen, maar ongeveer even groot gebleven.