Jaarrekening: wat is het en wat is het belang?

De jaarrekening

6 min  |   30 oktober   |  Bert

Bij Merces begrijpen we hoe cruciaal financieel beheer is voor organisaties. Een van de belangrijkste documenten in dit proces is de jaarrekening, die de financiële gezondheid van een organisatie weerspiegelt. Daarom duiken we dieper in op de jaarrekening en waarom deze nou zo belangrijk is.

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een gestructureerd financieel verslag dat de financiële prestaties van een organisatie gedurende een specifiek boekjaar samenvat. Het omvat belangrijke financiële informatie zoals inkomsten, uitgaven, activa en passiva. Hierdoor biedt de jaarrekening gedetailleerd inzicht in de financiële situatie van een organisatie.

Wat staat er in een jaarrekening?

Een jaarrekening bestaat uit verschillende elementen, waaronder de balans, de winst- en verliesrekening en de kasstroomoverzichten. De balans laat zien wat de organisatie bezit en verschuldigd is op een specifiek moment. De winst- en verliesrekening toont de inkomsten en uitgaven gedurende het boekjaar, terwijl het kasstroomoverzicht de geldstromen binnen de organisatie documenteert.

Zit er verschil tussen een jaarverslag en een jaarrekening?

Bij Merces begrijpen we het belang van een nauwkeurige en tijdige jaarrekening. Onze expertise op het gebied van HR en financiën stelt ons in staat om jouw organisatie te ondersteunen bij het opstellen van deze cruciale documenten. Zo zorgen we ervoor dat alles volgens de regels en op tijd verloopt. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op

De componenten van een jaarrekening

1. De balans: De balans toont de financiële positie van de organisatie op een specifiek moment, inclusief de activa (zoals bezittingen en liquide middelen), passiva (zoals schulden), en het eigen vermogen (het verschil tussen activa en passiva).
2. De resultatenrekening: Dit geeft een overzicht van de opbrengsten, kosten en winst of verlies gedurende het boekjaar. Het laat zien hoeveel geld de organisatie heeft verdiend en hoeveel het heeft uitgegeven.

3. Het kasstroomoverzicht: Dit verschaft informatie over de geldstromen binnen de organisatie, met inbegrip van operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. Het laat zien hoe geld in en uit de organisatie stroomt.
4. Toelichtingen en bijlagen: Deze bevatten aanvullende informatie, zoals boekhoudkundige beleidslijnen, belangrijke gebeurtenissen, en andere details die nodig zijn om de cijfers in de jaarrekening te begrijpen.

Op basis van de grootte van je bedrijf (in activa, omzet en werknemers) wordt bepaald hoe uitgebreid jouw jaarrekening moet zijn en welke financiële gegevens jouw bedrijf openbaar moet maken. Heeft jouw organisatie hier hulp bij nodig? Onze financiële experts kijken graag met je mee om te zorgen dat jouw jaarrekening klopt.

Beleidsrijk begroten

Waarom beleidsrijk begroten?

Beleidsrijk begroten gaat verder dan het traditionele begrotingsproces. Het omvat het integreren van financiële prognoses met strategische doelstellingen om een solide financiële basis te creëren voor jouw onderwijsinstelling op de lange termijn. In een tijd waarin schommelingen in instroom van leerlingen, wijzigingen in de Rijksbekostiging, bovengemiddelde inflatie en technologische vooruitgang de norm zijn, is een veerkrachtige financiële strategie essentieel.

In diverse publicaties hebben het Ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie gezamenlijk de waarde benadrukt van een transparante en doordachte aanpak van financiële planning binnen onderwijsinstellingen. Ze adviseren dat instellingen verder kijken dan de jaarlijkse begroting(en) en zich richten op langetermijnstrategieën, die rekening houden met thema’s zoals demografische verschuivingen en veranderende onderwijsbehoeften.

Waarom is een jaarrekening zo belangrijk?

Een jaarrekening is van vitaal belang omdat het stakeholders inzicht geeft in de financiële gezondheid van een organisatie. Het stelt investeerders, crediteuren, bestuurders en andere belanghebbenden in staat om weloverwogen beslissingen te nemen. Het is ook een wettelijke verplichting voor veel organisaties om jaarlijks een jaarrekening op te stellen en te publiceren. We hebben de belangrijkste punten ook even voor je toegelicht:

1. Transparantie: De jaarrekening biedt transparantie en inzicht in de financiële prestaties van een organisatie, waardoor het bestuur een goed overzicht heeft en daaropvolgend geïnformeerde beslissingen kan nemen.
2. Verantwoording: Het stelt het management en de raad van bestuur verantwoordelijk voor de financiële resultaten en de financiële gezondheid van de organisatie.
3. Besluitvorming: Investeerders kunnen jaarrekeningen gebruiken om te bepalen of ze in een bedrijf willen investeren. Crediteuren kunnen het gebruiken om kredietbeslissingen te nemen.
4. Compliance: Het is vaak wettelijk verplicht voor organisaties om jaarrekeningen op te stellen en deze te deponeren bij overheidsinstanties om aan regelgeving te voldoen. Zo moet een BV of NV verplicht binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar hun jaarrekening bij de KvK deponeren. Als ZZP’er is dit niet verplicht en voldoe je met balans met een winst- en verliesrekening.

Jaarrekening

Meer weten?

Bij Merces begrijpen we het belang van een nauwkeurige en tijdige jaarrekening. Onze expertise op het gebied van HR en financiën stelt ons in staat om jouw organisatie te ondersteunen bij het opstellen van deze cruciale documenten. Zo zorgen we ervoor dat alles volgens de regels en op tijd verloopt. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.

Bert

Over Bert

Als financiële duizendpoot en Manager Finance weet Bert met zijn team jouw organisatie op alle Finance fronten te ondersteunen. Meer weten over Bert en de rest van onze collega’s?

Startende docenten binnenhouden

Nieuwe medewerkers, hoe houd je ze binnen?

Bij de huidige krapte op de arbeidsmarkt zijn nieuwe docenten lastig te vinden. Werving kost veel tijd en geld. Maar…
Beleidsrijk begroten

Beleidsrijk begroten

Al enige tijd wordt er gesproken over beleidsrijk begroten binnen het onderwijs. Begin 2019 werd door het Ministerie van OCW…
IT Digitalisering Data uitwisseling

Innoveren met AFAS in het onderwijs

In de snel veranderende onderwijswereld, waar technologie onmisbaar is geworden voor beheer en administratie, biedt AFAS oplossingen die perfect inspelen…