Wetsvoorstel tijdelijke nieuwskomersvoorzieningen (TNV) naar Tweede Kamer

3 min  |   13 juni   |  Wietske

Veel nieuwkomerskinderen krijgen op dit moment geen onderwijs. Met het nieuwe wetsvoorstel wil minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) er voor zorgen dat er meer plek is voor kinderen in nieuwkomersklassen door schoolbesturen de ruimte te geven om af te wijken van de bestaande regels.

Het ministerie bekostigt nieuwkomersvoorzieningen voor één schooljaar, maar bij de tijdelijke onderwijsvoorzieningen voor Oekraïense kinderen blijkt dat veel kinderen na een jaar nog niet klaar zijn om door te stromen naar het reguliere onderwijs, bijvoorbeeld door het verschil in taalniveau ten opzichte van leeftijdsgenoten. Na het eerste jaar is het vooralsnog niet mogelijk om nieuwkomerskinderen tijdens het tweede jaar ook voltijdsnieuwkomersonderwijs te bieden, daarom is het beter voor de kinderen om zo snel mogelijk volledig nieuwkomersonderwijs te starten en achterstanden voor te zijn.

Start TNV per 1 augustus a.s. waarschijnlijk mogelijk.

Als het nieuwe wetsvoorstel wordt aangenomen kunnen schoolbesturen die voorheen niet aan de eisen voor nieuwkomervoorzieningen konden voldoen toch een onderwijsprogramma aanbieden waardoor nieuwkomerskinderen sneller kunnen starten. Als een volledig onderwijsprogramma niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er te weinig leraren zijn, is een aangepaste onderwijsinhoud toegestaan. Hierbij moeten kinderen tenminste 12,5 uren (vijf dagdelen) per week onderwijs krijgen, verspreid over tenminste drie onderwijsdagen. In deze onderwijstijd moeten minimaal tien klokuren per week worden besteed aan het leren van de Nederlandse taal. Rekenen/wiskunde en lichamelijke opvoeding/sport moeten onderdeel van het aanbod zijn. Voor deze kernvakken geldt dat er altijd een bevoegde leraar voor de klas moet staan. De eisen die aan de onderwijsinhoud en -tijd worden gesteld worden verder uitgewerkt in de Algemene Maatregel van Bestuur die binnenkort wordt gepubliceerd. Als de wet wordt aangenomen kunnen gemeentebesturen aankomend schooljaar al een verzoek indienen om tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen te starten vanuit een schoolbestuur in de gemeente.

Meer weten?

Gaat jouw schoolbestuur zo’n TNV programma starten en heb je behoefte aan extra ondersteuning bij de opzet en uitvoering? Dan kunnen onze HR en Finance experts je helpen bij het maken van een passende formatieplanning, een strategische personeelsplanning en kijken we samen naar de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van het personeel van jouw organisatie.

Wietske HR Expert Merces

Over Wietske

Onze Consultant HR Wietske maak je het meest blij met vraagstukken over duurzame inzetbaarheid en werkgeluk/vitaliteit. Ze haalt graag het beste in mensen naar voren! Wil je meer weten over Wietske en de rest van onze collega’s?

Opinie Hendro

Opinie Hendro Hams

We gaan alweer richting eind januari, dus 2024 is nu echt volop in gang. We kijken verwachtingsvol naar de toekomst…
Merces is partner van AFAS

Een breder aanbod van oplossingen met AFAS

Als Merces blijven we ons continu ontwikkelen en verbeteren, hierbij hoort ook het periodiek beoordelen van ons aanbod en de…
Onderwijs en professionele ontwikkeling

Internationale dag van het onderwijs

24 Januari is de dag die officieel door de Verenigde Naties in 2019 is uitgeroepen tot de Internationale Dag van…