Waar gaat het mis?

Ga eens wat vaker met elkaar praten

Een paar keer per jaar heb ik een bijzondere rol. Dan zit ik samen met mijn collega Robert Koch bij een klant van Merces om te pleiten voor een betere samenwerking binnen de schoolorganisatie.

Robert is specialist in HR/PSA. Mijn eigen expertise ligt op het gebied van FA. Binnen een schoolorganisatie zijn dat twee domeinen die verschillend zijn en tegelijkertijd elkaar overlappen. Samenwerken klinkt dan ook logisch, maar toch zien wij geregeld dat salarisadministratie en financiën elkaar niet weten te vinden.

Met als gevolg: onder de streep verschillende cijfers zonder inzicht in de aanleiding en daardoor onbegrip daarover en irritatie. Vaak wordt Merces gevraagd om te helpen om die verschillen in cijfers op te lossen. Dat is leuk voor ons, maar vaak achteraf gezien ook totaal niet nodig.

Waar gaat het mis? Laat ik daar met een voorbeeld wat dieper in duiken.
Stel: een medewerker, ingedeeld in een bepaalde salarisschaal, vertrekt uit de organisatie. De directeur zet een vacature uit en vindt een vervanger die in een hogere schaal thuishoort. Salarisadministratie past dat in het systeem aan, maar vergeet de mensen van financiën hierover in te lichten. Vervolgens ontdekken die aan het eind van de maand onverwachts een verschil in de cijfers. Daar houden financiële mensen niet van. De alarmbellen gaan af: financiële mensen willen immers een verklaring voor elke euro verschil. Bij de salarisadministratie snappen ze niks van de irritatie bij financiën. Zij hebben immers de boel op orde, “ligt het niet gewoon aan de medewerkers van financiën?”, vragen ze zich af.

Deze situaties komen geregeld voor. Maar er is een oplossing en die we domeinoverstijgend werken noemen. ”Ga eens met elkaar praten’’, zeggen Robert en ik als we bij een school op bezoek zijn waar deze situatie zich voordoet. Het is de moeite waard om te investeren in communicatie en kennis van elkaars expertisegebied. Wijs niet langer naar elkaar: je hebt elkaar nodig om de administratie op orde te hebben en houden.

Zo zijn onderlinge verstoringen en verschillen in cijfers te voorkomen. Met een goede samenwerking en communicatie dienen beide domeinen ook het belang van de integrale organisatie. Ze hebben samen de verplichting om zaken goed te regelen en bij te dragen aan het bereiken van de gestelde doelen.

Robert en ik willen graag helpen en we doen dat samen. Robert spreekt de taal van de een, ik van de ander. Maar we spreken ook elkaars taal, zodat we domeinoverstijgend kunnen overleggen. Het is leuk om te doen, want we werken met mensen. Door mee te denken, staan we de klanten van Merces op een goede en constructieve manier bij.

Wil je meer weten over domeinoverstijgend werken? Robert en ik hebben samen een webinar gemaakt, dat kun je hier bekijken. Even bellen kan natuurlijk ook.