Verplichte inschrijving UBO-register

Juridische entiteiten -zoals onderwijsinstellingen- moeten hun UBO’s verplicht registreren. Dat betekent dat zij uiterlijk 27 maart 2022 hun eigenaren of personen met zeggenschap in het UBO-register moeten hebben ingeschreven. Inschrijven kan bij de Kamer van Koophandel. Het UBO-register volgt uit Europese regels. Het register moet financieel-economische criminaliteit voorkomen, zoals witwassen van geld.

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit). Formeel zijn deze belanghebbenden al sinds 27 september 2020 verplicht zich in te schrijven in het UBO-register. De uiterlijke termijn van inschrijving verloopt 27 maart 2022.

Het inschrijven is gratis en kan via https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/. Alleen de tekenbevoegden binnen de organisatie mogen UBO’s (Ultimate Beneficial Owner) inschrijven. Wordt niet tijdig voldaan aan de registratieverplichtingen dan kan dit een boete tussen de € 1.250 en € 1.250.000 voor de UBO en/of de entiteit tot gevolg hebben.

Wees ook alert bij wijziging van een UBO. In dat geval moet deze binnen 7 dagen nadat deze van kracht wordt geregistreerd worden.

Uitgebreide informatie over UBO is o.a. hier te vinden: