Basis voor tevreden medewerkers

Personeels- en salarisadministratie in onderwijs

In het onderwijs zijn de mensen/het personeel het belangrijkste kapitaal. De medewerkers zijn de cruciale factor in de kwaliteit van de output van het primaire proces: het beste onderwijs voor ieder kind. Nog veel meer dan de beste lesmethode, het beste schoolgebouw of de beste ICT-middelen. Het is dan ook niet gek dat gemiddeld ca. 85% van het beschikbare budget op gaat aan personeelskosten.

Het belang van een goede personeels- en salarisadministratie wordt nogal eens onderschat. En dat is eigenlijk vreemd, want door het grote aandeel van de personeelskosten in de onderwijsexploitatie is de personeels- en salarisadministratie juist een van de belangrijkste speelvelden voor het creëren en houden van grip in de financiële huishouding. Los daarvan vormt het eindresultaat uit deze administratie misschien wel de meest tastbare vorm van waardering voor de medewerker: het salaris waarvan het brood en de hypotheek betaald moet worden. De ultieme basisvoorwaarde voor een tevreden medewerker.

Personeels- en salarisadministratie zou je kunnen definiëren als het proces van het betalen van je werknemers en het inhouden en afdragen van het juiste bedrag aan loonheffingen. Het is hiernaast tevens van belang dat je de werknemersgegevens juist vaststelt en administreert, bepaalt hoe hoog het salaris van je werknemers moet zijn conform de geldende cao, de juiste pensioenverzekeringen afsluit en de overeengekomen arbeidsvoorwaarden vastlegt in een arbeidsovereenkomst.

Merces is gespecialiseerd in de opzet en uitvoering van de personeels- en salarisadministratie in het onderwijs. Wij bieden diverse vormen van dienstverlening voor personeels- en salarisadministratie, waaronder hulp bij inbesteden of uitbesteden van administratieve processen en de inrichting en beheer van speciale HR/Payroll software, die onderwijsinstellingen gebruiken ter ondersteuning van de administratie.