Archief

Ontwikkelen is de toekomst voorspellen
De wereld van morgen ontdek je niet door in de achteruitkijkspiegel te kijken

De wereld van morgen ontdek je niet door in de achteruitkijkspiegel te kijken Waar sta je over 5 jaar? Niet zo lang geleden stelde we als collega’s bij Merces elkaar deze vraag in het kader van onze gesprekken over ambitie…

Een gezonde start? Vitamine M!
Deze vitamine helpt om gezond te blijven, te groeien en te ontwikkelen

De zomervakantie is weer achter de rug en je bent weer vol goede moed aan het werk gegaan. Ik hoop dat je met veel plezier terugkijkt op je verlofperiode en hebt kunnen genieten van vrije tijd met familie en vrienden….

Financiële software van Visma.net voor het onderwijs
Next step in financieel management

Het onderwijs is volop in beweging. De veranderingen vanuit de overheid brengen steeds meer uitdagingen met zich mee. Kwaliteit, kostenbeheersing en transparantie worden steeds belangrijker. Toenemende autonomie van scholen betekent tegelijkertijd dat er meer verantwoord moet worden door de besturen….

wat fijn dat je er bent!
Goedendag,

Iedere dinsdag en donderdag word ik begroet door mijn trainingsmaatje met de opmerking: Wat fijn dat je er bent! Het is zo makkelijk gezegd, maar het gevoel dat het mij geeft is zoveel waard. Na deze woorden heb ik energie…

Leerling in beeld
Onderwijs op maat

Vanuit CNV Onderwijs vertegenwoordigen wij het onderwijspersoneel, leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners, zeker nu in deze bijzondere periode van Corona en thuisonderwijs. Het onderwijsveld heeft zeker nu ook veel baat bij de dienstverlening door partners zoals Merces. Digitalisering heeft een vlucht…

Aanbesteding als eenheidsworst?
Meer gepersonaliseerd leren.

Gepersonaliseerd leren is al jaren een hot item in het onderwijs. In het hbo zie je al langer de initiatieven van de grond komen. Modules die afgestemd zijn op de student: competenties, vaardigheden en kennis. Aangetoond met digitale badges, die…

Stop het pingpongen per mail
In de vorige eeuw was ‘mail’ een revolutionaire uitvinding.

In de vorige eeuw was ‘mail’ een revolutionaire uitvinding. We hadden een manier gevonden om elkaar snel een bericht te sturen. Dat mail in de huidige tijd nog steeds een snel middel is, durf ik te betwisten. Er zijn inmiddels…

Meer waarde uit verantwoording
Sturen op output: integreer interne en externe verantwoording

Wie googelt op ‘verantwoording in het onderwijs’ krijgt onmiddellijk resultaten met termen als ‘toezicht’, ‘richtlijnen’ en ‘administratie’. In mijn hoofd gaan alarmbellenaf: het zijn begrippen met een negatieve bijklank. Maar waarom? Met een verantwoording maken we inzichtelijk waar we mee…

Tijd voor een nieuwe aanpak
Van functiehuis naar talentontwikkeling:

Het doel van de meeste scholen en onderwijsinstellingen lijkt eenvoudig: het continu verbeteren van de onderwijskwaliteit op basis van een strategische visie voor de lange termijn. Maar dat valt niet mee binnen het onderwijs waar lerarentekorten, werkdruk en de zoektocht…

Handen uit de mouwen voor de medezeggenschapsraad

Ouders praten graag mee over het beleid van de school van hun kinderen. Ze stellen zich verkiesbaar voor de MR of de GMR. Of ze vervullen een taak in de Raad van Toezicht.Ook medewerkers van Merces zijn binnen scholen actief…

Employer Branding… wat?!

De coronacrisis is niet de enige crisis die ons land in de greep houdt. Er is een andere crisis die al wat langer aanhoudt. Deze eist gelukkig geen mensenlevens, ziekenhuizen raken er niet door overbelast maar de politiek doet er…

Mens versus technologie
Ongekende digitale versnelling door uitbraak van het Coronavirus

Door de recente gebeurtenissen rond de uitbraak van het Coronavirus vindt in het onderwijs een ongekende digitale versnelling plaats. Leraren, voor- of tegenstander, moeten als gevolg van deze uitbraak onmiddellijk al het onderwijs ineens volledig online aanbieden. Drie dagen na…

Grip krijgen op het huishoudboekje
Goed inzicht in de financiën helpt bij goede en verantwoorde keuzes

In de hedendaagse digitale wereld is een huishoudboekje haast een ouderwets ding. Toch weet iedereen waar het figuurlijk voor staat: grip houden of krijgen op je financiën. Wat komt er aan geld binnen en wat gaat er uit? Pas als…

Planning en control in onderwijs
Ontwikkeling naar beleidsrijk ondernemen

Onderwijsinstellingen hebben als doelstellingen het leveren van goed onderwijs. De maatschappij verwacht van jou dat de middelen die ter beschikking zijn gesteld worden ingezet voor specifiek die doelstellingen. Ontwikkelingen als de financiële crisis, de krimp van de leerlingaantallen, krapte op…

Online Merces Kennisportaal
Brengt je alle relevante details uit jouw vakgebied die je moet willen weten

Heb jij ook zo’n moeite om de juiste informatie te filteren uit het enorme aanbod op de kenniswebsites over bedrijfsvoering, financiën en HRM? Het Merces Kennisportaal biedt uitkomst voor alle bedrijfsvoering professionals in het onderwijs. Als kennispartner in het onderwijs…

Financiële software van Exact voor het onderwijs
Voorwaarde voor de juiste verantwoording

Het onderwijs is momenteel volop in beweging. De veranderingen vanuit de overheid brengen steeds meer uitdagingen met zich mee. Kwaliteit, kostenbeheersing en transparantie worden steeds belangrijker. Toenemende autonomie van scholen betekent tegelijkertijd dat er meer verantwoord moet worden door de…

Verbinden van onderwijs en bedrijfsvoering
Zijn uw administratieve diensten ondersteunend aan het primaire proces, of een blok aan het onderwijsbeen?

In het onderwijs zien we in het algemeen een sterk taakgerichte en beheersmatige manier van werken. Schoolbesturen zijn vaak ingericht op basis van klassieke ideeën over organisatieontwerp en -structuur. In de regel met een harde scheiding tussen de vakspecialisten in…

Effectief informatiemanagement voor het onderwijs
Actueel inzicht en sturen op basis van feiten

Het mag bekend worden verondersteld: onderwijsbesturen staan voor grote uitdagingen. In een complexe omgeving geven zij richting aan hun onderwijsorganisatie en proberen zij mee te bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen. Professionalisering en centralisering vragen om inzicht, grip en regie. Bestuurders moeten…

Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) bij onderwijsinstellingen
AO/IC als een effectief middel om jouw doelen te realiseren

De administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) van een organisatie wordt steeds belangrijker. Ook in het onderwijs is het aantal AO-vastleggingen in handboeken sterk toegenomen de laatste jaren. Hiervoor zijn vele redenen te geven. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende vraag…

Human Resource Management in de onderwijssector
Van PSA administratie naar volwaardige HR Business Partner

Voorheen beperkte het speelveld van personeelsbeleid zich voornamelijk tot administratieve zaken en de salarisadministratie. Tegenwoordig draait personeelsmanagement ook om de ontwikkeling, talenten en competenties van medewerkers als onmisbare factoren voor continuïteit en opbrengst in het onderwijs. Bij Human Resources Management…

Personeels- en salarisadministratie in onderwijs
Basis voor tevreden medewerkers

In het onderwijs zijn de mensen/het personeel het belangrijkste kapitaal. De medewerkers zijn de cruciale factor in de kwaliteit van de output van het primaire proces: het beste onderwijs voor ieder kind. Nog veel meer dan de beste lesmethode, het…

Financiële administratie in het onderwijs
Meer dan alleen de cijfers op orde

Een toereikende bekostiging en het op orde hebben van de financiën is een voorwaarde voor goed onderwijs voor leerlingen. Een juiste en volledige financiële administratie vormt mede hierom een belangrijke basisbehoefte voor een goede onderwijsbedrijfsvoering. Zeker nu de financiën in…

Blog

Ga eens wat vaker met elkaar praten

Ben Wildeboer

Ben Wildeboer