Startende docenten binnenhouden

Startende docenten, hoe houd je ze binnen?

5 min  |   13 juni   |  Monique

Bij de huidige krapte op de arbeidsmarkt zijn nieuwe docenten lastig te vinden. Werving kost veel tijd en geld. Maar eindelijk is het je gelukt. Je hebt na een paar leuke gesprekken die talentvolle jonge docent in huis weten te halen. Een frisse wind is immers precies wat je nodig hebt in jouw team. Nu je er zo veel moeite voor hebt gedaan, is het zaak die nieuwe jonge docent enthousiast te laten blijven en de talenten vol te benutten zodat deze docent aan boord blijft.

Behoefte aan begeleiding

Hoe doe je dat? Door onboarding. Dat staat tegenwoordig hoog op elke HR-agenda. Onboarding lijkt een nieuwe term voor inwerken. Maar onboarding gaat verder. Een nieuwe medewerker die in een organisatie komt met onboarding hoog in het vaandel, stapt in een warm bad. Jonge, startende docenten hebben behoefte aan begeleiding. Zeker in het eerste jaar, maar vaak ook nog daarna. Er komt veel op ze af, zodra ze de eerste stap over de drempel van de school zetten. Het begint met het leren kennen van de schoolorganisatie; hoe werkt het hier en wie zijn mijn collega’s? Hoe doe ik mijn klassenmanagement? Hoe ga ik om met werkdruk en werkstress? En er zijn onzekerheden: wat moet ik kunnen en kennen en wie kan ik om hulp vragen?

“De medewerker ervaart het gevoel van erbij horen en verbondenheid met collega’s en organisatie.”

Ingewerkt… en nu?

Het traditionele inwerkprogramma bestaat vaak uit een bloemetje op de eerste werkdag, een rondje door het gebouw, een account aanmaken in het systeem, aanreiken van de sleutel van het leslokaal en uitleg over de computerprogramma’s. Dat zijn de praktische zaken. En nu volgt de stap van onboarding. Met een goede onboarding zorg je ervoor dat de nieuwe docent inzicht krijgt in de organisatie en zich er welkom voelt. De medewerker ervaart het gevoel van erbij horen en verbondenheid met collega’s en organisatie. De medewerker is trots bij deze organisatie te werken. Hoe zorg je voor een succesvolle onboarding? Daarvoor is een programma te ontwikkelen. Dat onboardingprogramma is niet alleen van belang voor nieuwe docenten, maar voor elke medewerker die de onderwijsorganisatie binnenstapt.

Een goed opgezet onboardingprogramma maakt nieuwe medewerkers sneller succesvol in de onderwijsorganisatie en voorkomt vroegtijdig vertrek. In het programma onboarding staan de 5C’s centraal. Bespreek met onze adviseurs hoe tot een goed onboardingsprogramma te komen.

Compliance: Wat zijn de basisregels waaraan iedereen zich moet houden? Denk naast wettelijk regels ook aan het personeelshandboek met informatie over omgangsvormen, vertrouwelijkheid, anti-pestbeleid en dergelijke.

Clarification: Wat wordt er van de nieuwe medewerker verwacht en wat mag hij of zij van de organisatie verwachten? Wat spreek je met elkaar af?

Connection: Welke groepen, (informerele) netwerk en subgroepen zijn er? Hoe zorg je dat de nieuwe medewerker ze kent en er in wordt opgenomen?

Culture: Wat is de missie en visie van de organisatie? Dompel de nieuwe medewerker vanaf dag 1 onder in de bedrijfscultuur.

Check-back: Check bij de nieuwe medewerker hoe het gaat: voelt deze zich nog aangehaakt en ondersteund?

Meer weten?

Bespreek met onze adviseurs hoe je tot een goed onboardingsprogramma kan komen.

Monique Merces HR Generalist

Over Monique

Met een passie voor het delen van kennis en het helpen van mensen is onze Monique de aangewezen expert voor het verbeteren van het personeelsbeleid. Meer weten over Monique en de rest van onze collega’s?

Ziek zijn kopje koffie

HR uitdagingen in een alsmaar veranderende werkomgeving

Als HR professional in de zorg of het onderwijs sta je regelmatig voor uitdagingen die van cruciaal belang zijn voor…
Controller voor 1 dag

Controller as a Service

Herken jij ook die momenten waarop jouw organisatie extra financiële expertise nodig heeft, terwijl je uit kostenoverweging ervoor hebt gekozen…
Opinie Hendro

Opinie Hendro Hams

We gaan alweer richting eind januari, dus 2024 is nu echt volop in gang. We kijken verwachtingsvol naar de toekomst…