Zijn uw administratieve diensten ondersteunend aan het primaire proces, of een blok aan het onderwijsbeen?

Verbinden van onderwijs en bedrijfsvoering

In het onderwijs zien we in het algemeen een sterk taakgerichte en beheersmatige manier van werken. Schoolbesturen zijn vaak ingericht op basis van klassieke ideeën over organisatieontwerp en -structuur. In de regel met een harde scheiding tussen de vakspecialisten in het onderwijs en de ondersteunende staf op het bestuurskantoor. De onderwijsmensen kijken in dat soort type organisaties naar bedrijfsvoering als een noodzakelijk kwaad. Een logisch gevolg van het feit dat zij onderwijs geven. Maar de potentie is zoveel groter wanneer het wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het denken moet daarvoor verschuiven van: ‘zonder onderwijs geen ondersteuning’ naar ‘optimaal onderwijs door optimale ondersteuning.’

Goede processen formuleren en systemen ernaar inrichten lukt de ondersteunende diensten vaak wel. Maar een integrale verandering bewerkstelligen is van een andere orde. De crux ligt bij die kennelijk cruciale factor ‘mens’ die het werk moet uitvoeren. Die op het goede spoor krijgen is vaak een grote uitdaging. De sleutel is te vinden in een duidelijke visie ten aanzien van de koers van de onderwijsorganisatie en de rol van de individuele werknemer in het realiseren van de doelen. Het draait om het slaan van een brug tussen de -vaak vooral onderwijskundige- ambitie van de instelling naar de invulling van de rollen in de ondersteunende processen en systemen. Een verandering van de andere manier van denken waar Merces graag met jou over spart. Want wij geloven dat er veel te winnen is door met een frisse bedrijfskundige blik -zoals die van ons- te kijken naar jouw onderwijsbedrijfsvoering en gezamenlijke rol voor het OP en OOP bij het bereiken van de doelen van jouw onderwijsinstelling.