Schrap overbodige ingesleten tijd- en geld rovende processtappen en maak werken nog leuker

Processen optimaliseren vanuit de principes van ‘Lean’

Lean Management richt zich op het elimineren van verspilling in processen. In de definitie van Lean Management draait het om consequent verwijderen van overbodige stappen in een bedrijfsproces (vanuit de ogen van de afnemers) en tegelijk de toegevoegde waarde voor je afnemers verhogen. Daarmee kun je niet alleen flink kosten besparen, maar ook de afnemers van je diensten maak je er blij mee.

Het mes snijdt dus aan twee kanten. Dat wat je wegsnijdt kun je weer vullen met activiteiten waar je afnemers blijer van worden. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van onnodig veel invoer- en controlewerk door veel belangrijker advieswerk. Zo reduceer je kosten en verhoog je je toegevoegde waarde voor de afnemers van je diensten. En natuurlijk krijgen je medewerkers zo ook meer plezier in hun werk omdat ze nu meer dingen doen die er echt toe doen.

Merces hanteert de principes van Lean Management bij adviesopdrachten in het kader van procesoptimalisatie, het opstellen van AO/IC beschrijvingen ten behoeve van AO/IC-handboeken, maar ook ter optimalisatie van de uitgangspunten voor automatisering van processen binnen de ondersteunende diensten van jouw organisatie.

De digitalisering van de processen met HR-Selfservice is een sprekend voorbeeld hiervan. Voordat gestart wordt met de technische inrichting van de tooling, vindt eerst een analyse van de processen plaats op basis van deze principes.