Begroting

Het is weer tijd voor de begroting

5 min  |   13 juni   |  Niels

Ken je dat gevoel van het nieuwe schooljaar? Nieuwe leermiddelen, goede voornemens. Dit jaar gaan we het anders doen! Dat gevoel krijgen wij van de begroting.

Een ijzersterke begroting voor het beste onderwijs

Het begint met het bepalen van ambities en doelstellingen met in het achterhoofd het beste onderwijs voor ieder kind. De volgende stap is de ambities omzetten in plannen, rekening houdend met de financiële mogelijkheden. Het is een proces van opties afwegen en keuzes maken.

Natuurlijk kan je veel van deze vragen zelf beantwoorden, maar het kan helpen als een derde partij eens meekijkt en -denkt. Een ander perspectief om tot nieuwe zienswijzen en inzichten te komen. Begroten is dan ook veel meer een continu proces dan alleen het invullen van een spreadsheet. Er moeten een aantal afwegingen worden gemaakt, zoals:

  • Mag de begroting een negatief resultaat hebben?
  • Wat zijn effecten van besparingen?
  • Zijn er aanpassingen in de organisatie die effect hebben op het proces van begroten en/of de structuur van de begroting?
  • Weerspiegelt de boekhouding de wens naar ordening en inzicht?
  • Hoe willen we sturen op de begroting? Vanuit welke kengetallen?

 

Meer weten?

Niet alleen kijken wij mee, we stellen ook kritische vragen en sparren met je over hoe je het beleid in de begroting en de boekhouding vorm kunt geven. We helpen je om in kaart te brengen welke gevolgen de beleidsbesluiten hebben. Want begroten is niet één begroting neerleggen, maar meerdere scenario’s, zodat duidelijk wordt wat de gevolgen van het beleid zijn. Begroten is puzzelen en sparren, weer een frisse start. Voor de boekhouding is begroten ‘Weer terug naar school’. Met de juiste partner is het een inspirerend proces. Je mag ons natuurlijk ook bellen voor andere vragen, zoals bijvoorbeeld voor het inlezen van de begroting of het inrichten van de activamodule in Visma.

Wij hebben er zin in en jij vast ook nu je het zo bekijkt!

Niels Merces Specialist FInance

Over Niels

Als Consultant Finance voelt Niels zich het meest thuis bij het analyseren en doorgronden van financiële processen, Visma.net implementaties en in de rol van adviseur. Meer weten over Niels en de rest van onze collega’s?

Ziek zijn kopje koffie

Een vitaal team en een vitale organisatie

Vitaliteit op de werkvloer is een belangrijk aspect van een gezonde organisatie en niet alleen omdat vitale medewerkers minder verzuimen.…
Personeels salarisadministratie zorg

Veranderingen in de reiskostenregeling in het primair onderwijs

Tijdens Prinsjesdag zijn de nieuwe plannen van het kabinet gepresenteerd. Maar wat is de invloed van de Miljoenennota en de...

Jaarrekening

Jaarrekening

Bij Merces begrijpen we hoe cruciaal financieel beheer is voor organisaties. Een van de belangrijkste documenten in dit proces is…