Meer dan alleen de cijfers op orde

Financiële administratie in het onderwijs

Een toereikende bekostiging en het op orde hebben van de financiën is een voorwaarde voor goed onderwijs voor leerlingen. Een juiste en volledige financiële administratie vormt mede hierom een belangrijke basisbehoefte voor een goede onderwijsbedrijfsvoering. Zeker nu de financiën in het onderwijs onder druk staan door krimp en bezuinigingen zoeken besturen naar zekerheid en grip. Als bestuurder wil je op ieder moment actuele informatie over de financiële gezondheid van de school of onderwijsinstelling.

Onder financiële administratie verstaan we het vastleggen van alle financiële handelingen, waaronder het verwerken van de inkoopfacturen, de ontvangen bekostiging van DUO, de overschrijvingen naar spaarrekeningen, etc. De financiële administratie geeft inzicht in je kosten, je inkomsten en het resultaat. Zonder goede administratie is een onderwijsinstelling financieel stuurloos. Het is overigens ook nog eens wettelijk verplicht om een financiële administratie te hebben. Reden genoeg dus om je administratie goed te organiseren.

Merces is gespecialiseerd in de opzet van een financiële administratie, de uitvoering van de financiële handelingen en de bijbehorende vastlegging in het onderwijs. Wij bieden diverse vormen van dienstverlening voor de financiële administratie, waaronder hulp bij inbesteden of uitbesteden van financieel administratieve processen. Daarnaast hebben wij specialisten in huis voor de inrichting en beheer van speciale financieel administratieve software, die onderwijsinstellingen gebruiken ter ondersteuning van de administratie.