De softwareoplossingen van onze leveranciers blijven zich ontwikkelen. Zo ben jij altijd verzekerd van de nieuwste updates, toekomstbestendige applicaties en verbeterde functionaliteiten.

Op deze pagina vind je alle ins en outs bij de nieuwe release van HR2day Flamingo. De meest interessante onderdelen uit de release neemt onze collega Bram met je door in de onderstaande video. Meer details weten of de informatie ook nog even nalezen? Die lees je in de samenvatting onder de video, maar ook in de releasenotes op de website van HR2day.

 

Samenvatting

In deze samenvatting lichten we alle punten van de Flamingo-release kort toe. Meer weten over de genoemde verbeteringen? Kijk dan ook zeker de video waarin Bram de meest interessante updates voor je toelicht.

SelfService & Workflow

Verbeteringen die HR2day gemaakt heeft in het Manager Interaction Center (MIC):

 • Veelgebruikte processen of secties kunnen op het acties paneel van het MIC getoond worden.
 • Op de pagina Lopende Processen kan nu worden gezocht op een trefwoord om bepaalde processen of toewijzingen makkelijk terug te vinden.
 • Je kan de lijst met lopende processen gemakkelijk exporteren naar Excel.
 • Zoeken naar medewerkers met diakritische tekens in de naam worden gemakkelijker gevonden. Zo vind je de naam Müller ook als je zoekt op Muller.

Verbeteringen die HR2day gemaakt heeft in het Employee Interaction Center (EIC):

 • Je kan nu op werkgeversniveau instellen of verjaardagen op de kalender worden getoond.

Verbeteringen die HR2day gemaakt heeft in de functionaliteiten voor Workflow en processen:

 • Het is vanaf nu ook mogelijk om een bijlage toe te voegen aan een kostenverdelingsproces.
 • In een arbeidsrelatiewijzigingsproces is het mogelijk om looncomponenten te wijzigen of toe te voegen. Een looncomponent dat nog niet aanwezig is, kan met een knop worden toegevoegd of direct in het wijzigingsproces worden aangemaakt. Ook is het mogelijk om in de instellingen aan te geven dat een component maar maximaal één keer mag worden toegevoegd.
 • Je kan voorwaarden of defaultwaarden inrichten voor looncomponenten.
 • Bij de arbeidsrelatie kan met parameters de periodiekmaand automatisch gevuld worden met de geboortemaand dan wel de indienstmaand.

Verbeteringen die HR2day gemaakt heeft in de functionaliteiten voor Signaleringen:

 • Er is een signalering aangemaakt die rekening houdt met de combinatie van 6 weken verzuim en AOW leeftijd, aangezien bij AOW’ers het salaris na 6 weken verzuim stopgezet mag worden.
 • In de signaleringsinstellingen kan je nu het vakje ‘Signalering ook na uit dienst’ aanvinken om nog signaleringen te ontvangen voor medewerkers die uit dienst zijn getreden.

HR & Talentmanagement

Verbeteringen die HR2day gemaakt heeft in de functionaliteiten van de module voor Arbeidsrelatie:

 • In de arbeidsrelatie van de medewerker kan nu het standaard vervoermiddel geregistreerd worden. Dit gegeven is nodig voor de CO2 rapportage voor zakelijke ritten van een medewerker.

Verbeteringen die HR2day gemaakt heeft in de functionaliteiten van de module voor Declaraties:

 • Vanaf nu kan in een declaratie ook worden ingesteld dat de kostenplaatsen van dimensie 3 geselecteerd kunnen worden.

Verbeteringen die HR2day gemaakt heeft in de functionaliteiten van de module voor Benefits:

 • Via de Add. Setup bij de werkgever kan een toelichtingstekst worden opgenomen die op het tabblad Benefits wordt getoond, om uitleg te geven over de flexibele arbeidsvoorwaarden bijvoorbeeld.

Verbeteringen die HR2day gemaakt heeft in de functionaliteiten voor Documenten:

 • Wanneer je gebruikmaakt van Documentgroepen in combinatie met de Engelse taal, is het vanaf nu mogelijk om deze te vertalen.
 • In HR2day Elephant is de kolom ‘Beperkte toegang’ weggevallen. In HR2day Flamingo is een slotjes-icoon toegevoegd achter de naam van het document om aan te geven dat het om beperkte toegang gaat.

Verbeteringen die HR2day gemaakt heeft in de functionaliteiten van de module voor Mailmerge:

 • Het is nu mogelijk om een standaardbrief op te stellen gebaseerd op een Review.

Payroll & Vervolgprocessen

Verbeteringen die HR2day gemaakt heeft in de functionaliteiten voor de toepassing van Regelingen:

 • Er is een nieuwe grondslag in de looncomponentdefinitie toegevoegd: CtrUrenF. Het aantal uren in de looncomponent kan zo worden vermenigvuldigd met een factor.
 • De optie Volledig vernieuwen van een verloning is nu alleen nog beschikbaar voor admin users, om te voorkomen dat mutaties onopzettelijk overschreven worden. Met de optie Opslaan en vernieuwen kan een verloning van een medewerker vernieuwd worden.
 • In het tabblad Verloningen kan je alle verloningen op het scherm op het scherm oproepen die nog moeten worden doorgerekend of vernieuwd. Dit kan één voor één gedaan worden of als batch. Alle relevante verloningen worden doorgerekend of vernieuwd, ook als ze nog niet op de pagina worden getoond.
 • In de UPA pensioenaangifte wordt vanaf 2024 een specifiek kenmerk voor ‘Onbetaald langdurig zorgverlof’ uitgevraagd: code OLZ. Pensioenfondsen kunnen dan regelen dat een medewerker pensioen opbouwt zonder premie te betalen.
 • CAK bedragen worden opgenomen in de parameters loonheffing vanaf 2024.
 • In de parameters loonheffing zijn velden Reiskosten vorig jaar toegevoegd zodat reiskosten in januari nog te vergoeden zijn tegen het tarief van het vorige jaar. Met dit veld kan je ook de KM-regeling berekenen.
 • Bij het inrichten van de eindejaarsregelingen kan je nu instellen dat de opbouw pas start vanaf een bepaalde periode. De opbouw start dan niet direct na de eindperiode, maar vindt alleen plaats tussen de opgegeven start- en eindperiode.
 • Vanaf 2024 wordt het minimum maandloon vervangen door het minimum uurloon. In HR2day wordt dit bijgehouden in de parameters.
 • Het aantal looncomponent parameter staffels is uitgebreid naar 10.

Verbeteringen die HR2day gemaakt heeft in de functionaliteiten bij de Payroll Vervolgprocessen:

 • Het is nu mogelijk om de gegevens van het administratiekantoor en contactpersoon door te geven in de loonaangifte.
 • Bij het verloningtotaaloverzicht is de werkgeversnaam toegevoegd aan de bestandsnaam om bestanden beter uit elkaar te houden.
 • In de Payroll console wordt op basis van de sector bepaald of er wel of niet een vervolgproces moet worden getoond voor de Tijdspaarfondsbetaling. Bij vrijwillige deelname werd dit vervolgproces niet altijd zichtbaar. In de Add. Setup is een instelling toegevoegd waarmee de functie Tijdspaarfondsbetaling weergegeven wordt in de Payroll console.
 • Om signalen en foutmeldingen te voorkomen worden extra invoercontroles toegevoegd. Er is nu ook een extra controle op de instellingen voor de ZVW in de arbeidsrelatie toegevoegd.

Verbeteringen die HR2day gemaakt heeft in de functionaliteiten voor Payroll reporting:

 • Er zijn een zestal nieuwe (voorbeeld)rapporten toegevoegd als hulpmiddel.

Verbeteringen die HR2day gemaakt heeft in de functionaliteiten voor Payroll Import en Uitruil reiskostenvergoeding:

 • Op schermen van Importeren van looncomponenten in verloningen en Uitruil woon-werk: saldering reiskosten is de optie ‘Productief maar zonder verloningen doorrekenen’ verwijderd, omdat na import of uitruil de verloning altijd doorgerekend moeten worden.

Verbeteringen die HR2day gemaakt heeft in de functionaliteiten voor Payroll Import en Uitreil reiskostenvergoeding:

 • Bij de verzuimclassificaties, verlofsoorten en verlofregelingen hebben we een nieuw veld Interfacecodes opgenomen. Hiermee kunnen specifieke kenmerken voor gegevensuitwisseling worden ingesteld.

Wil je meer informatie over de survey mogelijkheid die vanaf februari 2024 beschikbaar is? Kijk dan deze video!

 


Meer weten over de wijziging in de reiskostenregeling?

Heb je al nagedacht over het uitvoeren van de wijzigingen in de reiskostenregeling per 1 januari 2024? Het is al even bekend dat er het één en ander gaat veranderen omtrent de reiskostenregeling en om dat zo soepel mogelijk te laten verlopen, leggen we de volgende aandachtspunten nog graag even aan je voor.

Behoefte aan meer uitleg?

Ben jij ook geïnspireerd geraakt door de nieuwe functies in de HR2day release, maar twijfel je hoe je de volgende stap moet zetten? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom bieden wij je de mogelijkheid om samen met onze HR2day expert in te gaan op de vernieuwde functies in de specifieke context van jouw HR2day-configuratie.Vul het onderstaande formulier in om in contact te komen met één van onze HR2day experts.

Aan de slag met al deze nieuwe functionaliteiten?

Vaak komt de digitaliseringsopdracht er extra bij, bovenop je eigen werk. Deze taak vraagt grondige functioneel technische kennis van de applicaties en een specifiek vermogen om functionele wensen te vertalen in systeemparameters. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Onze Applicatie Specialisten komen er juist voor uit hun bed!