Leerlingen niet langer uitsluiten van activiteiten

Scholen mogen leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet hebben betaald, niet langer uitsluiten van extra activiteiten. Het gaat om activiteiten als schoolreisjes en kerstvieringen, Ook bijlessen en examentrainingen vallen hieronder, als ze onder verantwoordelijkheid van school worden georganiseerd.

Een initiatiefwet van GroenLinks en SP is in december 2019 in de Tweede Kamer aangenomen. De Tweede Kamer ging ook akkoord met een amendement van D66. Dat hield in dat profielscholen een uitzonderingspositie kunnen krijgen. Zij mogen wel om een bijdrage vragen. Profielscholen zijn scholen met bijvoorbeeld tweetalig onderwijs. Ze zijn nogal eens afhankelijk van de bijdrage van ouders om deze activiteiten te kunnen doen. Ze moeten regelingen treffen over leerlingen van wie ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen.

De wet moet nog worden behandeld in de Eerste Kamer. Het is nog niet bekend wanneer dat gebeurt. Wij volgen deze ontwikkeling met interesse. Zeker omdat er tot op heden nergens gesproken wordt over de effecten van dit besluit op de exploitaties van de scholen. Het lijkt er dus vooralsnog op dat de scholen vanuit de bestaande middelen de gaten moeten gaan vullen en we zijn benieuwd naar de effecten die dit heeft op het aanbod van de extra activiteiten.