Optimale bedrijfsvoering door het perfecte samenspel

In jouw organisatie zijn jouw mensen het belangrijkste kapitaal. Jouw medewerkers zijn de cruciale factor in de kwaliteit van jouw organisatie, groei en imago. Het is dan ook niet gek dat gemiddeld ca. 85% van het beschikbare budget op gaat aan personeelskosten.

Het belang van een goede personeels- en salarisadministratie wordt nogal eens onderschat. En dat is eigenlijk vreemd, want door het grote aandeel van de personeelskosten in de begroting is de personeels- en salarisadministratie juist een van de belangrijkste speelvelden voor het creëren en houden van grip in de financiële huishouding. Los daarvan vormt het eindresultaat uit deze administratie misschien wel de meest tastbare vorm van waardering voor de medewerker: het salaris waarvan het brood en de hypotheek betaald moet worden.

Naast het proces van het betalen van je werknemers en het inhouden en afdragen van het juiste bedrag aan loonheffingen, is het ook van belang dat je de werknemersgegevens juist vaststelt en administreert, bepaalt hoe hoog het salaris van je werknemers moet zijn conform de geldende cao, de juiste pensioenverzekeringen afsluit en de overeengekomen arbeidsvoorwaarden vastlegt in een arbeidsovereenkomst.

Merces is gespecialiseerd in de opzet en uitvoering van de personeels- en salarisadministratie in elke organisatie. Wij bieden diverse vormen van dienstverlening voor personeels- en salarisadministratie, waaronder hulp bij inbesteden of uitbesteden van administratieve processen en de inrichting en beheer van speciale HR/Payroll software, die organisaties gebruiken ter ondersteuning van de administratie

Wij werken onder anderen voor:

Wil je ons nog beter leren kennen?
Neem dan contact op met een van deze collega’s:

Jasmijn Schipper – van Veeren
Adviseur Onderwijs
088-6489117‬
Maikel van den Bosch
Relatiemanager
088-6489182

Merces onderscheidt zich door geen concessies te doen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Onze certificeringen onderstrepen dit.