Verzuimpercentage omlaag brengen

Als het verzuimpercentage in jouw organisatie (te) hoog is, dan kan het een enorme uitdaging zijn om het verzuim omlaag te brengen. Een hoog verzuim betekent niet alleen bezettingsproblemen, het kost een organisatie gemiddeld € 300,- per dag door onder andere loondoorbetaling en de inzet van de bedrijfsarts. Maar denk ook aan de kosten voor vervanging (als die er überhaupt is) en de tijd en energie van de leidinggevende om het verzuim te begeleiden. Het omlaag brengen van het verzuim met 1 procentpunt kan bij een organisatie van 200 fte al een besparing van € 135.000,- opleveren.

Verzuimpercentage omlaag brengen rekenvoorbeeld

Een rekenvoorbeeld in een organisatie met 200 fte

Verzuim %Kosten: € 300,- per dag
Beschikbare werkdagen per jaar bij 200 fte45.000
Aantal verzuimdagen bij 200 fte2.7006%€ 810.000,-
Aantal verzuimdagen bij 200 fte2.2505%€ 675.000,-
Verschil: € 135.000,- per jaar

Invloed op je verzuimcijfers

Zelfs met het beste verzuimbeleid is het percentage verzuim niet tot nul terug te brengen. Je hebt echter wel invloed op een groot deel van de verzuimcijfers. Structurele aandacht voor (kort) ziekteverzuim is essentieel met het oog op de kans op langdurig arbeidsongeschiktheid. Ook leiderschap en cultuur hebben effect op het welbevinden van de werknemer. Hoe draagt een leidinggevende bij aan het verlagen van verzuim als hij of zij inzicht heeft in (het voorkomen van) verzuim, en zich wil inzetten om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te bevorderen? Hoe kunnen leidinggevenden de organisatiecultuur verbeteren en zo bijdragen aan het verlagen van het verzuim? Minder zorgen over het verzuim geeft niet alleen financiële ruimte, maar ook ruimte voor de HR-afdeling en de leidinggevenden binnen de organisatie.

Verzuimpercentage omlaag brengen Merces

Klantsuccessen

Ingestoken vanwege een tijdelijk tekort aan resources hebben wij Merces gevraagd of een van hun interim controllers onze begroting kan verzorgen. Dat is uitstekend bevallen. We hebben onze modellen geoptimaliseerd en de leesbaarheid van de financiële output voor de RvT en MR verbeterd. Dat zijn mooie stappen vooruit waar we nog jaren profijt van hebben.

Daniel van der Geest
, VCO Harderwijk

Wij willen graag grip op de toekomst als het gaat om de kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting. Daarom zijn wij onder begeleiding van Merces aan de slag gegaan met de ontwikkeling van Strategische Personeelsplanning (SPP). Ik ben zeer tevreden over de begeleiding en de mate waarin dit project mijn medewerkers tot leren aanzet. Mooi om te zien!

Bonna Roos
, Prodas

Eigenaarschap is één van de drie pijlers waarop wij bij OOZ bouwen aan goed onderwijs. We geven medewerkers de ruimte, maar verwachten ook dat zij verantwoordelijkheid nemen. Ook als het gaat om HR-zaken, zoals het registreren van een verzuimmelding of het doorgeven van een mutatie. Met een goede ondersteuning van Merces hebben wij ons HR2day-platform zo ingericht dat deze het eigenaarschap van eenieder maximaal faciliteert.

Tessa van Belle
, OOZ
Verzuimpercentage omlaag

Grip op het verzuimpercentage

Ons HR-team heeft experts op het gebied van verzuimbeleid en -begeleiding en helpt je graag op diverse vlakken rondom het terugbrengen van verzuim. Wij zorgen er met jou voor dat jouw organisatie meer grip krijgt op het verzuim. Aan de hand van een gedegen verzuimanalyse – al dan niet door ons uitgevoerd – adviseren wij over het vormen van een visie op verzuim. Desgewenst werken we de visie praktisch met jouw organisatie uit. We trainen de leidinggevenden rondom verzuimgesprekken, rolopvatting en verslaglegging en maken een plan van aanpak voor de borging van het verzuimbeleid. Zo helpen we jou om grip op verzuim te krijgen!

Verzuimcijfers binnen jouw organisatie verminderen?

We helpen je graag om grip te krijgen op jouw verzuimcijfers. Aan de hand van een stappenplan doorlopen we jouw organisatie en zorgen we voor houvast.

Kennis maken?

Merces biedt een complete oplossing voor jouw HR, Salaris en Finance. Zo kan jij je concentreren op de zaken die er voor jouw organisatie toe doen. Neem contact met ons op en ontdek wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen!