Certified Implementation & Service Partner van HR2day

Hiermee verzekeren onze klanten zich van de laatste ontwikkelingen binnen het HR2day-platform. Vanuit ons partnerschap hebben we structureel strategisch overleg over verbeteringen, toekomstige ontwikkelingen en voeden we de strategische ontwikkelagenda van HR2day.

Bij nieuwe releases ondersteunen we HR2day door de nieuwe functionaliteit te toetsen op de werking binnen de diverse configuraties. De kennis die we daarbij opdoen over de toepassing en de inrichtingsmogelijkheden zetten we vervolgens in bij onze klanten. Bijvoorbeeld op onze Servicedesk of in grote en kleinere projecten waarbij applicatiebeheer of de verdere inrichting van het platform aan de orde is. De combinatie van de technische expertise, onze kennis van bedrijfsvoering en de bewezen -in samenwerking met HR2day ontwikkelde- standaard werkwijze maakt ons uniek.

Ook partner voor de overige sectoren
Onze rol als strategisch HR2day-partner beperkt zich inmiddels niet meer alleen tot het onderwijs. Op verzoek van HR2day bedienen ook klanten in o.a. de zorgsector, pensioensector, publieke omroepen, bibliotheken, horeca, voedingsindustrie en in de financiële wereld. De expertise en ervaring die we daar opdoen is ook weer van waarde voor het onderwijs.

SAMENWERKEN MET HR2DAY EN VISMA

Extra toegevoegde waarde door de Visma Connected Experience

Sinds juli 2019 maakt HR2day onderdeel uit van de Visma Group. HR2day blijft echter volledig zelfstandig in de markt opereren en vaart zijn eigen koers. Als onderdeel van de Visma Group beschikt HR2day over meer mogelijkheden en slagkracht om zijn (groei)ambities te realiseren. Visma gelooft niet in een one-size-fits-all marktbenadering, maar stelt de klantbehoefte centraal en begrijpt dat deze heel divers is. Door succesvolle leveranciers zoals HR2day de ruimte te geven onder de paraplu van Visma verder te ontwikkelen, hebben potentiële klanten de keuzevrijheid om een leverancier vinden die het beste past bij hun wensen, ambities en cultuur. Een visie die naadloos aansluit op die van Merces.

Binnen de Visma-familie maken o.a. HR2day, Visma Software (Visma.net AO), ProActive (SpendCloud) en Visma Advitrae (Xedule en Fusyon) deel uit van de propositie. Afzonderlijk zijn het ieder Nederlandse challengers met innovatieve cloud software. Samen vormen ze één team en ondersteunen ze klanten en -partners bij het optimaal benutten van hun menselijk en technologisch potentieel. Klanten profiteren volop van deze samenwerking met (en binnen) de Visma-familie. Klanten kiezen zelf de beste software voor hun processen én profiteren van de onderlinge verbondenheid van de systemen uit de propositie van Visma. Deze verbondenheid zorgt ervoor dat de oplossingen naadloos met elkaar samenwerken en dat data real-time uitgewisseld wordt. Daardoor hebben klanten op elk moment sneller en beter inzicht en kunnen, bedrijfsvoering partners zoals Merces, meerwaarde bieden aan de integrale bedrijfsvoeringsketen. De focus is natuurlijk niet beperkt tot de producten uit de Visma-familie. De connectiviteitsbehoefte van de bedrijfsketen omvat natuurlijk meer systemen. Ook daar is aandacht voor.

Bottom-line: Visma biedt keuzevrijheid en zorgt ervoor dat de oplossingen naadloos samenwerken. Dat is de winst van Visma Connected Experience! Beyond ERP!