Begroten is van cruciaal belang om een solide financieel fundament te leggen en effectief de financiële middelen te plannen en beheren. In een onderwijscontext is het opstellen van een begroting een essentiële stap om financiële stabiliteit en kwaliteit van onderwijs te waarborgen. Het stelt scholen in staat om hun financiële doelen en prioriteiten te bepalen en strategisch te plannen hoe ze hun middelen kunnen toewijzen. Merces biedt uitgebreide ondersteuning bij het opstellen, beheren en monitoren van de begroting van schoolorganisaties. Wij begrijpen de specifieke uitdagingen waarmee onderwijsinstellingen te maken hebben en streven ernaar om een solide financiële basis te creëren voor elke school.

Samen aan de slag met de begroting

Onze financiële specialisten hebben uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van begrotingsprocessen binnen het onderwijs. Onze ondersteuning omvat het identificeren van alle relevante inkomsten- en uitgavenposten, zodat een realistische begroting kan worden opgesteld. We analyseren historische financiële gegevens en houden rekening met toekomstige ontwikkelingen. Hierdoor kunnen we advies geven over mogelijke risico’s en kansen die van invloed kunnen zijn op de financiële situatie van de school.

Daarnaast kunnen we ondersteuning bieden bij het opstellen van verschillende scenario’s en het maken van prognoses, zodat onderwijsinstellingen beter kunnen anticiperen op mogelijke veranderingen in hun financiële situatie. We helpen ook bij het bewaken van de begroting gedurende het jaar, zodat eventuele afwijkingen tijdig kunnen worden gesignaleerd en bijgestuurd. We sparren graag met je en stellen kritische vragen om te helpen bij het vormgeven van het beleid in de begroting en de boekhouding. Samen brengen we de gevolgen van beleidsbesluiten in kaart en stellen we meerdere scenario’s op om de mogelijke gevolgen van het beleid duidelijk te krijgen.

Merces kan jouw organisatie ook assisteren bij het opstellen van financiële rapportages en het communiceren van de begrotingsresultaten naar interne en externe belanghebbenden. We zorgen er samen voor dat de begroting voldoet aan wettelijke vereisten en regelgeving, en dat deze transparant en begrijpelijk is voor alle betrokkenen.

Interim HR Salaris PSA

Klantsuccessen

Ingestoken vanwege een tijdelijk tekort aan resources hebben wij Merces gevraagd of een van hun interim controllers onze begroting kan verzorgen. Dat is uitstekend bevallen. We hebben onze modellen geoptimaliseerd en de leesbaarheid van de financiële output voor de RvT en MR verbeterd. Dat zijn mooie stappen vooruit waar we nog jaren profijt van hebben.

Daniel van der Geest
, VCO Harderwijk

Wij willen graag grip op de toekomst als het gaat om de kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting. Daarom zijn wij onder begeleiding van Merces aan de slag gegaan met de ontwikkeling van Strategische Personeelsplanning (SPP). Ik ben zeer tevreden over de begeleiding en de mate waarin dit project mijn medewerkers tot leren aanzet. Mooi om te zien!

Bonna Roos
, Prodas

Eigenaarschap is één van de drie pijlers waarop wij bij OOZ bouwen aan goed onderwijs. We geven medewerkers de ruimte, maar verwachten ook dat zij verantwoordelijkheid nemen. Ook als het gaat om HR-zaken, zoals het registreren van een verzuimmelding of het doorgeven van een mutatie. Met een goede ondersteuning van Merces hebben wij ons HR2day-platform zo ingericht dat deze het eigenaarschap van eenieder maximaal faciliteert.

Tessa van Belle
, OOZ

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Als je vragen hebt over begroten, hulp nodig hebt bij het inrichten van de begroting of de activamodule in Visma, neem gerust contact met ons op. Samen maken we van begroten een inspirerend proces waarbij we nieuwe inzichten en ideeën genereren.