Rapporten maken in HR2day

HR2day kent naast de standaardrapporten en de analysetools ook een krachtige rapportagetool, waarmee je zelf rapportages kunt maken van alle vastgelegde data in HR2day.

Inhoud van de training

Tijdens de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoe kan je rapporten zoeken, uitvoeren en exporteren, opslaan?
  • Waarover kan je rapporteren en wat zijn de verbanden ?
  • Hoe selecteer je het juiste rapporttype ?
  • Hoe gebruik je de templates?
  • Hoe verbeter je de opmaak van rapporten (sorteren, kruistabel, grafieken)?
  • Hoe gebruik je de juiste filters (tijdslijnen, filterlogica, relatieve datums)?
  • Wat kan je met formule velden?
  • Hoe kan je een samengevoegd rapport maken?
  • Hoe maak je handige dashboards?

Wat kun je na afloop
Je weet na afloop ook waar je welke informatie kunt vinden of hoe je dat snel kunt opzoeken. Daarmee kan je niet alleen de data in HR2day beter controleren, maar ook sneller inspelen op vragen uit je organisatie.

Voorkennis
Je weet je weg in HR2day te vinden en begrippen als verloning, HR-gegevens, looncomponenten zijn niet vreemd voor je.

Wanneer en waar?

Nieuwe datum:

  • Maandag 26 september 2022 van 09:30 tot 16:15 uur op de Industrieweg Oost 16 in Elst.

Meenemen
Een laptop.

Groepsgrootte
Minimaal 4, maximaal 8 deelnemers.

Certificaat
Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.

Kosten
De training volg je al voor 495,- euro (excl. btw).

Aanmelden

Voorwaarden

Voor het aanmelden bij de Merces Academy gelden de volgende voorwaarden.