Financiële software van Exact voor het onderwijs

Het onderwijs is momenteel volop in beweging. De veranderingen vanuit de overheid brengen steeds meer uitdagingen met zich mee. Kwaliteit, kostenbeheersing en transparantie worden steeds belangrijker. Toenemende autonomie van scholen betekent tegelijkertijd dat er meer verantwoord moet worden door de besturen.
Om hierop goed te kunnen inspelen zal de onderliggende onderwijsadministratie goed op orde moeten zijn. Dit doe je uiteraard door de juiste expertise in huis te halen of dienstverlening in te kopen. Ook de selectie van de juiste tooling is een aspect dat aandacht verdient. Merces werkt met software van marktleiders die zich onderscheiden qua functionaliteit, ontwikkelplatform en mogelijkheden om koppelingen te realiseren. Binnen de financiële dienstverlening werkt Merces met de software van Exact. Deze intuïtieve tool is bij uitstek geschikt om deze verantwoordingstaak van de financial in het onderwijs te vergemakkelijken.

De inrichting en het beheer van deze online applicatie kun je bij ons
zelf verzorgen of uitbesteden. Evenals de verwerking van de diverse
financiële mutaties en geldstromen. Merces is er voor jou als vakkundige
back-up. Bij ons kun je (ad-hoc) hulp inroepen bij vragen of calamiteiten
in jouw processen. Uiteraard kun je ook bij ons terecht wanneer je omwille
van de continuïteit van jouw administratie deze in zijn geheel of gedeeltelijk
wenst uit te besteden.

Keuze uit verschillende versies
Binnen de Exact-familie is er de keuze tussen Exact Online, Exact Globe Next
en Exact Financials. De keuze voor een geschikte softwareoplossing voor
jouw bestuur hangt vooral af van de omvang en complexiteit van jouw organisatie.
Goed om te weten! Merces biedt haar financiële dienstverlening op alle
beschikbare Exact-versies.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met een van onze enthousiaste
relatiemanagers of financieel specialisten.