Archief

Grip op verzuim stappenplan
Vraag gratis ons whitepaper aan!

Met een gemiddeld verzuimpercentage van 6,5% in 2022 is het voor onderwijsorganisaties een enorme uitdaging om het verzuim omlaag te brengen. Een hoog verzuim betekent niet alleen bezettingsproblemen, het kost een onderwijsinstelling gemiddeld € 300 euro per dag door onderandere…

7 tips om de vitaliteit van medewerkers te vergroten
Vraag gratis ons whitepaper aan!

Goede vitaliteit leidt tot meer motivatie en werkplezier. Medewerkers worden productiever en voelen zich meer betrokken. Daarnaast heeft het een positief effect op het ziekteverzuim in je organisatie. Als werkgever wil je natuurlijk ook dat je medewerkers productief, gemotiveerd en…

Inzicht in verzuim
Xonder een helder beeld tast je eigenlijk in het duister

Om het verzuimbeleid te kunnen bepalen is het noodzakelijk inzicht te hebben. Het lijkt een open deur, maar zonder een helder beeld tast je eigenlijk in het duister. Duidelijkheid is de sleutel om de visie op verzuim en daarmee de…

Inrichten, uitvoeren en borgen Wet verbetering Poortwachter
Verzuim in de organisatie terugdringen

Om het verzuim in de organisatie terug te dringen het preventief verzuimbeleid uiteraard het beste middel. Het voorkomen van verzuim is een behoorlijke uitdaging en op het moment dat je te maken hebt met langdurig zieke werknemers, is het van…

Inrichten en borgen verzuimbeleid
Het inrichten van het verzuimbeleid brengt veel voordelen met zich mee.

Het inrichten van het verzuimbeleid brengt veel voordelen met zich mee. Alle betrokkenen weten wat ze moeten doen rondom ziekmelding, het geeft inzicht wat de organisatie doet om ziekteverzuim te voorkomen en het stimuleert medewerkers actief bezig te zijn met…

Voldoe aan de RI&E wetgeving
Breng je de arbeidsrisico’s in je organisatie in kaart.

Met een Risico- inventarisatie en -evaluatie breng je de arbeidsrisico’s in je organisatie in kaart met als doel het minimaliseren van gezondheidsklachten, verzuim en ongevallen. Vanuit de Arbowet is het beschikken over een RI&E in de meeste gevallen verplicht. Uit…

Aanbesteden nieuwe Arbodienstverlener
Ben je op zoek naar een nieuwe Arbodienstverlener?

Ben je op zoek naar een nieuwe Arbodienstverlener? Vanuit de 2B-regelgeving van de Europese Aanbestedingswet hoef je geen Europese aanbesteding uit te schrijven. Gelukkig, het scheelt een hoop tijd en geld. Wat je beter kunt doen is aan een aantal…

Grip op verzuim
Heb je verzuim voldoende onder controle?

Zelfs met het beste verzuimbeleid is het percentage verzuim niet tot nul terug te brengen. Je hebt echter wel invloed op groot deel van de verzuimcijfers. Structurele aandacht voor (kort) ziekteverzuim is essentieel met het oog op de kans op…

HR Quickscan
Snel en helder inzicht krijgen

Snel en helder inzicht krijgen in de verbeterpunten en kostenbesparingen rondom jouw verzuimbeleid en -processen? Met onze HR QuickScan heb je in korte tijd een plan van aanpak waarmee je meer regie hebt over het verzuim in jouw organisatie. Meer…

Ziek zijn en toch een kopje koffie komen drinken op je werk
Met effectieve gesprekken de zieke medewerker weer op de been helpen

Ziek zijn is vervelend. Voor de werknemer zelf en voor de school die een waardevolle kracht moet missen. In het onderwijs is het ziekteverzuim met een landelijk gemiddelde van ruim boven de 5 procent aan de hoge kant. Veel scholen…

Blog

5 Tips voor het schrijven van een effectief AO/IB handboek

Ben Wildeboer