Archief

Planning en control
Ontwikkeling naar beleidsrijk ondernemen

Het sturen, beheersen en verantwoorden van de beschikbare middelen neemt een prominente plaats in de bedrijfsvoeringsactiviteiten: de Planning & Control. De processen in de Planning & Control cyclus zorgen er uiteindelijk voor dat verantwoording kan worden afgelegd en waar nodig…

Effectief informatiemanagement
Actueel inzicht en sturen op basis van feiten

Het mag bekend worden verondersteld: directie en management staan voor grote uitdagingen. In een complexe omgeving geven zij richting aan hun organisatie en proberen zij mee te bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen. Professionalisering en centralisering vragen om inzicht, grip en regie….

Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)
AO/IC als een effectief middel om jouw doelen te realiseren

De administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) van een organisatie wordt steeds belangrijker. In de sectoren waarin wij actief zijn merken we dat het aantal AO-vastleggingen in handboeken de laatste jaren sterk is toegenomen, zoals in de zorg en in…

Blog

Het beste onderwijs voor ieder kind

Niels Goutier