Archief

Kennismanagement in de ondersteunende diensten
Zet u de in uw organisatie beschikbare kennis optimaal in?

We willen allemaal steeds ‘slimmer’ werken en ‘iets doen’ met de kennis die in onze organisatie aanwezig is. Kennis is ook het kapitaal van de organisatie – het intellectuele kapitaal – en het is van belang deze kennis te borgen….

Blog

Het beste onderwijs voor ieder kind

Niels Goutier