Archief

Planning en control in onderwijs
Ontwikkeling naar beleidsrijk ondernemen

Onderwijsinstellingen hebben als doelstellingen het leveren van goed onderwijs. De maatschappij verwacht van jou dat de middelen die ter beschikking zijn gesteld worden ingezet voor specifiek die doelstellingen. Ontwikkelingen als de financiële crisis, de krimp van de leerlingaantallen, krapte op…

Verantwoord en efficiënt uitbesteden van jouw administratieve processen
Jij bepaalt de koers en het rendement, wij de uitvoering in onze hybride dienstverlening 

Jouw administratie volledig uitbesteden aan een traditioneel administratiekantoor is een kostbare zaak. De besteding van middelen aan onderwijs ondersteunende processen (OOP) liggen al langere tijd onder een vergrootglas. Dat vraagt om een dienstverlener die het anders doet, die snapt dat…

Business intelligence & analytics: van data naar grip
Gegevens optimaal combineren met een intelligent online platform

Iedere onderwijsorganisatie moet praktische en strategische beslissingen nemen over financiële, personele of andere operationele processen in de bedrijfsvoering. Voor het nemen van die beslissingen is actuele en betrouwbare informatie nodig. De data voor deze informatievoorziening kunnen we verkrijgen uit de…

Hr-selfservice: eigenaarschap optimaal gefaciliteerd
Zelf keuzes maken en verantwoordelijkheid dragen over je HR-dossier

Je hoort het steeds vaker in het onderwijs: leerlingen moeten meer eigenaar worden van hun leerproces. Uit onderzoek blijkt dat dit motiveert en zorgt voor een positiever zelfbeeld. Hoe mooi zou het zijn wanneer je dit principe van eigenaarschap niet…

Stel je medewerker centraal met HR & payroll software van HR2day
Omdat betrokken medewerkers productiever zijn en meer bijdragen aan het succes van een onderwijsorganisatie

In de ruim 15 jaar dat Merces actief is in de markt hebben we een enorme ontwikkeling van maatschappij en technologie gezien. Deze hebben ertoe geleid dat HR in de onderwijspraktijk en de verwachtingen van medewerkers over HR ver uit…

Processen optimaliseren vanuit de principes van ‘Lean’
Schrap overbodige ingesleten tijd- en geld rovende processtappen en maak werken nog leuker

Lean Management richt zich op het elimineren van verspilling in processen. In de definitie van Lean Management draait het om consequent verwijderen van overbodige stappen in een bedrijfsproces (vanuit de ogen van de afnemers) en tegelijk de toegevoegde waarde voor…

Human Resource Management in de onderwijssector
Van PSA administratie naar volwaardige HR Business Partner

Voorheen beperkte het speelveld van personeelsbeleid zich voornamelijk tot administratieve zaken en de salarisadministratie. Tegenwoordig draait personeelsmanagement ook om de ontwikkeling, talenten en competenties van medewerkers als onmisbare factoren voor continuïteit en opbrengst in het onderwijs. Bij Human Resources Management…

Personeels- en salarisadministratie in onderwijs
Basis voor tevreden medewerkers

In het onderwijs zijn de mensen/het personeel het belangrijkste kapitaal. De medewerkers zijn de cruciale factor in de kwaliteit van de output van het primaire proces: het beste onderwijs voor ieder kind. Nog veel meer dan de beste lesmethode, het…

Blog

Handen uit de mouwen voor de medezeggenschapsraad

Toon Griffioen

Toon Griffioen