Archief

In onze nopjes met nieuwe boekhoudprogramma’s
De afgelopen periode hebben we nieuwe financiële systemen verkend.

De afgelopen periode hebben we nieuwe financiële systemen verkend. De aanleiding is een logische: onze omgeving verandert en stelt andere eisen aan de financiële bedrijfsvoering. Onze klanten – de scholen – komen als gevolg daarvan met nieuwe functionele wensen ondersteunend…

Waarom “vraagposten”? Dat is de vraag.

Een intrigerende grootboekkaart: “Vraagposten”. Je zou denken een kleine kaart met af en toe een post. Nee, bij sommige scholen is het een wirwar van boekingen waar ook vaak een flink saldo op te bespeuren valt. Vreemd, want waarom is…

Wie zijn schuld betaalt verarmt niet
Drie tips voor een goede liquiditeitsbegroting

Enige jaren geleden ging een organisatie met een gezond eigen vermogen en jaarlijkse winsten, failliet. Dan denk je: “Had men dat niet kunnen voorkomen? Was er sprake van onzuivere praktijken?“ De werkelijke oorzaak is minder spectaculair: geen aandacht voor de…

Laat beleid zien door middel van de begroting

Sommige scholen hebben een te hoog eigen vermogen, een gegeven dat al jaren onderwerp van gesprek is. Eén van de argumenten vanuit het onderwijs is dat de wijze van bekostiging hieraan ten grondslag ligt. Tegelijkertijd ziet het Ministerie graag dat…

Als cijfermens meedenken over het beste onderwijs

Mijn hart ligt bij cijfers. Ik houd mij, als controller, bezig met financiële getallen. Dat ik mij kan inspannen voor het onderwijs geeft mij een extra goed gevoel, want ik kan meedenken over hoe het overheidsgeld het beste is in…

Beleidsrijk begroten

Al enige tijd wordt er gesproken over beleidsrijk begroten binnen het onderwijs. Begin 2019 werd door het Ministerie van OCW geconcludeerd dat er in jaarverslagen  van de scholen nog te weinig verbinding werd gelegd tussen beleid en financiële cijfers. Beleidsrijk…

Het is weer tijd voor de begroting!

Ken je dat gevoel van het nieuwe schooljaar? Nieuwe leermiddelen, goede voornemens. Dit jaar gaan we het anders doen! Dat gevoel krijgen wij van de begroting. Het begint met het bepalen van ambities en doelstellingen met in het achterhoofd  het…

Grip krijgen op het huishoudboekje
Goed inzicht in de financiën helpt bij goede en verantwoorde keuzes

In de hedendaagse digitale wereld is een huishoudboekje haast een ouderwets ding. Toch weet iedereen waar het figuurlijk voor staat: grip houden of krijgen op je financiën. Wat komt er aan geld binnen en wat gaat er uit? Pas als…

Aanpassen van de boekhouding levert geld op
Er valt een hoop te winnen door de boekhouding integraal te laten aansluiten aan de onderwijspraktijk.

Er valt een hoop te winnen door de boekhouding integraal te laten aansluiten aan de onderwijspraktijk. Het onderwijs is in beweging: individualisering, samenwerkingsverbanden, subsidies en regelingen, het wordt er allemaal niet minder om. Het belang van een goede financiële verantwoording…

Verantwoord en efficiënt uitbesteden van jouw administratieve processen
Jij bepaalt de koers en het rendement, wij de uitvoering in onze hybride dienstverlening 

Jouw administratie volledig uitbesteden aan een traditioneel administratiekantoor is een kostbare zaak. De besteding van middelen aan onderwijs ondersteunende processen (OOP) liggen al langere tijd onder een vergrootglas. Dat vraagt om een dienstverlener die het anders doet, die snapt dat…

Blog

In onze nopjes met nieuwe boekhoudprogramma’s

Ben Wildeboer

Ben Wildeboer