Archief

Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)
AO/IC als een effectief middel om jouw doelen te realiseren

De administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) van een organisatie wordt steeds belangrijker. In de sectoren waarin wij actief zijn merken we dat het aantal AO-vastleggingen in handboeken de laatste jaren sterk is toegenomen, zoals in de zorg en in…

Blog

Stroomlijn het beveiligingsbeleid van je organisatie 

Bob Faessen