Missie & Visie

Hoe creëren wij optimale toegevoegde waarde voor onze klanten? Hoe oriënteren we ons op een bredere waardering van behaalde resultaten dan alleen financieel? Relevante vragen voor iedere organisatie, die steeds vaker hardop worden gesteld. Ook door Merces.

Op de vraag hoe wij als dienstverlener in de onderwijssector kunnen bijdragen aan de ‘duurzame waarde creatie’ ligt het antwoord meer voor de hand dan je wellicht denkt. We hebben immers dezelfde missie als onze klanten. Bijdragen aan ‘Het beste onderwijs voor ieder kind’.
Gedreven vanuit deze missie zetten wij ons in om samen met de mensen in de bedrijfsvoering (OOP) een optimale ondersteuning te bieden aan het primaire proces. Hoewel we daar als dienstverlener vooral indirecte invloed op hebben, zijn we er bij Merces van overtuigd dat we een belangrijke bijdrage aan optimaal onderwijs bij onze klanten kunnen leveren. Optimalisatie van de bedrijfsvoering leidt tot betere prestaties van de professionals die ‘voor de klas’ staan. Wij zien het als onze taak om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk van het beschikbare onderwijsgeld ook daadwerkelijk naar het onderwijs gaat. Alleen zo is kwalitatief hoogwaardig onderwijs te realiseren.

Wij -de mensen van Merces- stellen ons ten doel om de toonaangevende dienstverlener van Nederland te zijn in de bedrijfsvoering van het onderwijs. Dat doen we door te excelleren in klanttevredenheid en tevens in medewerkerstevredenheid. Merces is een dienstverlener en dienstverlening is immers mensenwerk. Daarom spreekt het als vanzelf dat de organisatieontwikkeling en het strategisch HRM aansluiten op de ambities en de koers van Merces.

Voor ons staat de klant centraal en is deze leidend voor het handelen van al onze Merces collega’s. De kwaliteit van de dienstverlening, de snelheid van leveren en de context gedreven wendbaarheid van de organisatie is de basis voor succes en tevreden klanten. De ‘waarde-driehoek’ als uitgangspunt voor het handelen is dan ook:

  • Duurzame relatie levert tevreden klanten en actieve referenten
  • Duurzame ontwikkeling levert tevreden collega’s
  • Duurzame organisatie levert een gezond Merces

Wij richten ons primair op het onderwijs en onderwijs-gerelateerde ondernemingen in Nederland. Optimalisatie, beheersing en borging van kwaliteit van de processen dienen als basis voor een sterke positie in de markt. Optimalisatie betekent ook dat we onze expertise regelmatig verrijken door opdrachten te doen in andere sectoren. We doen tijdens die trajecten nieuwe inzichten op, die ook de bedrijfsvoering in het onderwijs verder helpen ontwikkelen.
In alles wat we doen is de ambitie van de klant is ons uitgangspunt en de realisatie ervan onze gezamenlijke uitdaging. Alles voor het beste onderwijs voor ieder kind.