Zorgen over het binnenklimaat

Scholen staan voor grote uitdaging

Het coronavirus houdt onderwijsgevend Nederland behoorlijk in de greep. Het 1,5 meter onderwijs is inmiddels een begrip en de term ‘mondkapjesverplichting’ in het VO was na de persconferentie van Mark Rutte trending op Twitter. En is per 1 december zelfs verplicht. Dit levert de nodige vraagstukken op. Hoe zorgen we ervoor dat scholen in januari weer veilig open kunnen? En wat komt er, naast het houden van afstand,
handen wassen, niezen in de elleboog en het dragen van mondkapjes, nog meer bij kijken?

Het Ministerie heeft protocollen en checklists gepubliceerd die scholen ondersteunen bij de nieuwe werkelijkheid. Maar naast het feit dat er anderhalve meter afstand gehouden moet worden heeft het coronavirus op meer vlakken gevolgen (wist u bijvoorbeeld dat de wc doorgetrokken moet worden met de deksel naar beneden?)

Luchtkwaliteit

Het binnenmilieu in de scholen draagt bij aan het welzijn van de leerlingen en leerkrachten. Dat de luchtkwaliteit invloed heeft op het ziekteverzuim binnen het onderwijs is al enige tijd bekend. In 2008 werden de eerste doelstellingen hierover geformuleerd door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) en werd het project “Frisse School” gestart.

Onder binnenmilieu wordt verstaan alle fysische, chemische en biologische factoren die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van de aanwezigen. Deze hangt af van verschillende factoren: de bronnen van verontreiniging waaronder veroorzaakt door personen (zweet- en geurstoffen, waterdamp door ademhaling en verspreiding van virussen en bacteriën), lesmateriaal, planten en dieren en het gebouw, de afvoer van de verontreiniging (de mate van ventilatiemogelijkheden, schoonmaak) en de externe omstandigheden (verkeer) (GGD-richtlijn Ventilatie Scholen 2008).

Goede luchtkwaliteit is vooral in oude schoolgebouwen moeilijk te realiseren. In de zomer is het te warm en kan er slecht geventileerd worden en in de winter is de warmte slecht te regelen. Maar ook in nieuwe gebouwen kan er teveel de nadruk zijn gelegd op isolatie en minder op ventilatie of is er ontevredenheid over het ventilatiesysteem.

Ventilatie

Nu er een virus rondwaart is het wellicht nog meer noodzakelijk om te kijken naar de luchtkwaliteit. Is het ventilatiesysteem goed onderhouden, zijn de filters vervangen en staat het systeem goed ingesteld? Hoe moet het ventilatiesysteem ingesteld worden om de luchtkwaliteit optimaal te houden? Ga hierover te rade bij de installateur. En als er geen ventilatiesysteem is dan kunnen de ramen en deuren regelmatig open gezet worden, mits hier ruimte voor is in verband met geluidshinder of weersomstandigheden. Ventilatie is van groot belang! Of er goed geventileerd wordt is te meten aan de hoeveelheid CO2 in de lucht. Hiervoor zijn CO2 meters op de markt.

Denk aan contractmanagement

Maar naast investeringen is ook het onderhoud van groot belang. Uit onderzoek is gebleken dat veel scholen het onderhoud te kostbaar vinden en de jaarlijkse onderhoud niet uitvoert. Wellicht is het nu ook de tijd om eens in kaart te brengen welke contracten er lopen en of er nieuwe contracten afgesloten moeten worden. Wellicht kan er bespaard worden. Om de contracten in beeld te houden is er een mogelijkheid om in ProActive de module “contactmanagement” toe te voegen. Het voordeel van deze module is dat bij aflopende contracten wordt gesignaleerd en dat een contract makkelijk is terug te vinden en te koppelen aan de financiële administratie.

Met het nog rondwarende coronavirus is de toekomst onduidelijk, echter biedt het ook kansen om kritisch te kijken naar zaken waar we wel invloed op hebben. Met het doel om een veilig klimaat te creëren voor onze leerkrachten en leerlingen. Mocht u hierover vragen hebben, neem contact op voor informatie.