Waar bemoeit Merces zich nu weer mee??

Merces organiseert een Round Table gesprek met bestuurders, als platform om van elkaar te leren. Raar hoor, heeft Merces nu ineens ook verstand van onderwijs? Merces, is kennispartner in het onderwijs, zoals van ons gewend bent: op het terrein van bedrijfsvoering. “Schoenmaker hou je bij je leest”, is de eerste gedachte die wellicht opkomt. En zo is het ook: wij zijn primair specialisten in de ondersteunende diensten zoals PSA, FA en HRM.

Maar ook specialisten moeten van ‘buiten naar binnen’ kijken. Tenslotte gaat het om het beste onderwijs voor ieder kind. Dat is onze opdracht. Wij vinden het logisch dat ook ‘onze disciplines’ uit de onderwijsbedrijfsvoering daaraan bijdragen. Dat gaat verder dan een slim jaarverslag of een goed lopend declaratie- verzuim- of ontwikkelproces. Juist nu, met alle verschuivende parameters: lestijden, locaties, methoden, pedagogisch-didactisch klimaat, de veranderende rol van de docent, van kennisbron naar faciliterend en duidend. Kortom, door de coronacrisis (u ziet, ik schrijf het zonder hoofdletters, ik heb geen respect voor virussen, geniepig en gemeen, onsportief en rancuneus) is er een didactische revolutie op gang gekomen: wat in de afgelopen jaren m.b.t. ICT in het onderwijs niet kon, wordt nu in enkele weken uit de grond gestampt. Chinese taferelen: daar wordt 25 km snelweg in een week aangelegd en in 10 dagen een functionerend ziekenhuis gebouwd. En ja, ik weet het, er valt van alles aan te merken op de kwaliteit van de content en/of het leer management systeem. En maak ons eens wijs dat die beweging geen invloed heeft op de bedrijfsvoering. Daarnaast is er een groter gevaar, zo leerden wij uit het eerste virtuele Round Table gesprek: straks gaan we mogelijk weer “normaal” doen. Terug naar de vijfdaagse schoolweek, de oude klassengrootte, en gelukkig weer gewoon lesgeven…. En het is toch bijzonder boeiend dat het niet naar school kunnen automatisch heeft geleid tot de benoeming van een leerachterstand. Terwijl ik me goed kan voorstellen en ook hoor, dat er ook leerlingen zijn die thuis veel sneller werken. En dan blijken sommige ouders ook nog eens hun kinderen prima te begeleiden….. Terug naar het oude, al het werk van de helden uit het onderwijs voor niets?

Bij deze de oproep aan het onderwijs, de koepelorganisaties, onderwijsadviesbureaus, ZZP, de landelijke- en lokale politiek, inspectie, toezichthouders, leveranciers, en iedereen die iets toevoegt aan het onderwijs: ga voorzichtig, stapje voor stapje overstag met de gedachte dat afscheid nemen van een meer dan honderd jaar oud (voornamelijk op bedrijfseconomische principes gestoeld) onderwijsontwerp misschien nu wel het beste is dat ons in jaren is overkomen. Sneller mag ook, zeg maar “als de brandweer”: die gaat ook niet eerst vergaderen als het huis in lichterlaaie staat. De coronacrisis vraagt om eerbied voor de zieken en overledenen en hun families en respect en waardering voor iedereen die met gevaar voor eigen leven hulp biedt. De morele waarden keren terug in de samenleving. Het herontdekken van elkaar helpen door dik en dun lijkt iets nieuws en ontvangt enorm veel waardering. Als de Didactische Revolutie een lichtpuntje is, dan mogen we vertrouwen hebben in de toekomst! Anders dan anders, en voor elke onderwijsheld die bijdraagt aan een nieuw bestel in het licht van het beste onderwijs voor ieder kind ontvangt een lintje (ik stel voor: van anderhalve meter). Dit signaal doet meer dan elke financiële prikkel tegen werkdruk en is in elk geval duurzamer. Want wanneer je tot de kern komt zie je iets wat ons allemaal verbindt: compassie! Compassie voor wat je doet, compassie voor het vak en compassie in de discussie die je daar over voert. Wat behouden we, wat kan beter of anders? Wanneer en waardoor zijn we tevreden? Echt tevreden zijn we nooit, doordat we continu onze idealen blijven najagen en blijven ontwikkelen. Ook, of wellicht met name, in crisistijden. En zo zie je maar, trots mogen we zijn. Op wat er neer gezet is en wat er gaat komen. Blijf ontwikkelen, innoveren (ja ook met name in het onderwijs) en haal het beste in elkaar naar boven. Dan ligt er een mooie, vernieuwde toekomst voor ons allen met onze kinderen voorop!