Thuis aan tafel

Vaker thuiswerken vraagt om andere aandacht van HR

Bij ons thuis lagen er altijd stapels “blaadjes” op de tafel in de woonkamer. Nakijkwerk van mijn vader. Elke avond na het 8-uur journaal ging hij aan de slag, meestal tot een uur of elf. Als er weer zo’n stapel klaar was, schreef hij de cijfers in zijn agenda. De onvoldoendes in rood, zodat hij in één blik kon zien aan welke leerlingen hij extra aandacht moest geven. In de weekenden zat mijn vader meestal een boek te lezen. Pen in de hand waarmee hij aan­tekeningen priegelde in de kant­lijn. Of hij verzamelde cabaretteksten op cassettebandjes. Voor de jongere lezers: in de jaren 80 van de vorige eeuw was dat lesmateriaal zoals je nu rap gebruikt. Mijn vader was leraar Nederlands en als ik nu zo terugdenk was toen thuis werken voor leraren al heel gewoon. 

Dan naar het nu… Corona joeg iedereen in het voorjaar van 2020 de scholen uit. Leerlingen, docenten, ouders die de bijbaan van docent kregen opgelegd, stafmedewerkers: allemaal zaten we thuis aan een tafel. Ineens zagen we mensen die zich in bijzondere bochten wrongen om hun ogen op camerahoogte voor het beeldscherm te krijgen. Zo werden ze zichtbaar: twee cruciale veranderingen in het werk. De eerste is de intrede van de laptop voor iedereen. Superhandig zo’n mobiel device: je hebt in basis altijd alles bij je. Maar het is ook een uitnodiging tot langdurig krom zitten. 
De tweede verandering is de sterk gestegen werkdruk die voort­komt uit de enorme hoeveelheid administratie en communicatie die tegenwoordig van docenten wordt verlangd. We zagen de last op de schouders: letterlijk en pijnlijk in beeld. En de e-mails die op rare tijdstippen binnenkwamen. We leerden ook dat digitaal lesgeven spannend is, maar voor sommige collega’s minder vermoeiend dan de dynamiek in het klaslokaal. Zeker in de eerste maanden van het Corona-tijdperk nam het aantal ziekmeldingen af. Sommige re-integratietrajecten versnelden juist.  

Deze veranderingen vragen om aandacht van HR. Niet alleen vanwege de bovengenoemde effecten. Maar ook voor wat er nog meer georganiseerd moet worden om de collega’s optimaal te faciliteren. Graag nodig ik u daarom uit om het denken over thuiswerken breder te trekken dan alleen het aanpassen van de woon-werk- of het introduceren van een thuiswerkvergoeding. Want anders dan 50 jaar geleden zien we nu dat het óók belangrijk is om beleidsmatig aandacht te gaan besteden aan onderwerpen als de werkplek thuis, werk-privé balans, verzuimpreventie en sociale verbondenheid. 

Wilt u werk maken van thuiswerkbeleid? ­Neem dan contact met ons op voor een adviesgesprek op maat voor uw school.