bezint eer ge begint

Rustig aan, dan breekt het lijntje niet

Een gevleugelde uitspraak van wijlen mijn moeder, een gezegde dat ze vaak gebruikte om aan te geven dat sommige zaken eerst goed overdacht moesten worden, want anders zou het wellicht alleen maar schade toe kunnen brengen. Een andere in dezelfde categorie, en één van haar favorieten: ‘bezint eer ge begint’. Wijsheden met de waarheid als een koe die mij vroeger dan toch wel aan het denken zette als ik in mijn enthousiasme aan iets heel voortvarends – vond ik zelf – wilde gaan beginnen (archeologie is het toch maar niet geworden).
Hoe mooi en leuk een nieuw idee lijkt in het begin (of juist groot en overweldigend), nader onderzoek doen of klankborden met collega’s en/of mensen uit je netwerk brengen je altijd tot nieuwe inzichten. Het geeft je de kans je ambities verder te definiëren en hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. Wat is nu echt belangrijk, waar helpen we de organisatie mee verder en hoe realiseren we dit en op welk moment? Dit zorgt er ook voor dat zaken niet groter gemaakt worden dan nodig. Zo kijken wij er ook naar bij Merces.

We zoeken altijd naar de vraag achter de vraag: het echte waaróm? Je kunt bijvoorbeeld een vraag om een offerte simpel beantwoorden door je standaard document van de schap te pakken en toe te sturen, maar er zijn vaak meerdere redenen waarom een schoolorganisatie bijvoorbeeld wil overstappen naar een nieuw HR-systeem. Logische aanleiding is dat het contract met de huidige leverancier afloopt en men op zoek wil naar een ‘betere en goedkopere’ oplossing. Immers, het beschikbare budget moet binnen de schoolorganisatie zo efficiënt mogelijk worden besteed, zodat er meer overblijft voor het primair proces. Maar wat is dan ‘beter’ en ‘goedkoper’? Is er een kern van ontevredenheid? Wat is dat dan? Aan welke ambities en doelen moet de verandering van leverancier en platform gaan bijdragen? Welke processen vragen optimalisatie? Allemaal vragen waarvan de antwoorden leiden tot een betere fit tussen de behoefte en het aanbod.

Ook voor de schoolorganisatie heeft dit een belangrijke toegevoegde waarde. Een ver doorgevoerde focus op prijs kan er zomaar in resulteren dat je de vraag niet volledig genoeg definieert, waardoor je dingen mist. Na de implementatie bijvoorbeeld blijkt dat je een applicatiebeheerder moet inhuren of andere kosten moet maken om je wensen allemaal te realiseren. Wat is dan de rekensom? Heb je dan nog wel profijt van die lagere licentieprijs?
Wat nou als het niet lukt om je ambities waar te maken doordat de leverancier op functioneel en technisch gebied niet mee kan op de jouw uitgezette koers? Dit kan serieuze problemen opleveren voor de continuïteit van de schoolorganisatie. Daar kan je dus ook maar beter tijdig een beeld van hebben. Ook daar draagt het uitgangspunt van Merces, waarin we altijd eerst ‘de vraag achter de vraag’ proberen te zoeken, aan bij. Het helpt om transparantie te creëren aan de voorkant van een traject.

Mocht je dan toch in de situatie zitten dat er sprake is van een mismatch tussen jou en de mogelijkheden van de leverancier, dan wil je het liefst zo snel mogelijk een overstap maken naar een andere leverancier. Ook hier geldt het gezegde ‘rustig aan, dan breekt het lijntje niet’. Mits goed uitgedacht, gemanaged en er voldoende intern draagvlak is gecreëerd, is een overstap naar Merces -want dat wil je natuurlijk na het inzicht dat je hebt gekregen in onze benadering ?- minder overweldigend en groot als dat het lijkt. Door een lang en bewezen track-record en door de wol geverfde professionals zijn wij in staat om een overgang in zeer korte tijd te realiseren met het resultaat dat je mag verwachten. Ook na de overstap zijn we er; als (bedrijfsvoering)partner, vraagbaak, hulp en adviseur die je helpt je ambities waar te maken, met oog voor de primaire missie van iedere onderwijsinstelling ‘het beste onderwijs voor het kind’.

En dan komt er nog een gezegde om de hoek, eentje die mijn moeder altijd graag als uitsmijter gebruikte, met het vingertje omhoog: ‘met zuinigheid en vlijt bouwt men huizen als kastelen’.

Wil je naast je collega’s en je netwerk ook eens klankborden met Merces? Bel dan gerust voor een afspraak!