Raam dicht, lichtje aan, deur op slot

Omgaan met de AVG op je (thuis)werkplek

‘Raam dicht, lichtje aan, deur op slot’

Komt deze slogan jou ook bekend voor? Het ministerie van Justitie en Veiligheid lanceerde deze preventieve woninginbraakcampagne en herinnerde ons zo op een luchtige manier -onder meer op tv, radio en internet- aan het feit dat iedereen slachtoffer van woninginbraak kan worden. Nu iedereen ’s avonds thuis is vanwege de avondklok zal het aantal woninginbraken vast afnemen.

Eind vorige maand werden we geconfronteerd met een andere vorm van diefstal. Er was een datalek geconstateerd bij de GGD. Dit werd veroorzaakt doordat twee systemen ‘kwetsbaar’ bleken. In dit geval bleken die systemen onvoldoende privacyproof. Naast systemen waar een datalek ontstaat, kunnen ook personen verantwoordelijk zijn voor een datalek.

Velen van jullie werken -net als mijn collega’s en ik- al maanden thuis. Sommigen hebben een goed ingerichte werkplek in een aparte kamer en anderen werken aan de eettafel. In beide situaties is het naar je werk gaan en weer thuiskomen niet meer aan de orde. Het is dan letterlijk zo dat je ‘het werk mee naar huis neemt’.

Jaren geleden was werken op kantoor de enige mogelijkheid. Elders werken was niet mogelijk omdat de applicaties daarvoor niet geschikt waren, of dat de internetverbinding niet toereikend was. Vandaag de dag is dat geen belemmering meer. Onze applicaties zijn volledig in de cloud en kunnen daardoor locatieonafhankelijk gebruikt worden. Het enige wat je nodig hebt is een goede dataverbinding. Door gebruik te maken van apps zijn de meeste functionaliteiten van applicaties ook via je tablet en mobiele telefoon beschikbaar.

Het is natuurlijk fijn dat je overal en altijd kan werken, maar er liggen risico’s op de loer. Voor je het weet zijn privacygevoelige gegevens voor anderen zichtbaar op papier of op je beeldscherm. De AVG is niet locatie gebonden maar geldt overal en altijd. Wees je er dan ook altijd bewust van het gebruik van de (digitale) omgeving in relatie tot privacy. Maar hoe zorg je ervoor dat de privacy waarborgt als je thuis (of tijdens vakantie) werkt? Enkele aandachtspunten:

  • Laat nooit privacygevoelige gegevens ‘slingeren’. Berg die op in een af te sluiten lade/kast. Heb je de gegevens helemaal niet meer nodig? Vernietig die dan, maar wel zodanig dat de privacygevoelige gegevens niet leesbaar of terug te herleiden zijn.
  • Vergrendel je apparaat (tablet, mobiele telefoon, computer) als die niet gebruikt, ook als is het maar voor even.
  • Verbind je het (privé) apparaat via wifi? Doe dat nooit via een (gratis) openbaar netwerk. Dit is een ideaal voor hackers en het risico op malware. Ook als je verbindt met een beveiligd wifi-netwerk is een ook goede virusscanner noodzakelijk die up-to-date is.
  • Het afgelopen jaar is videobellen steeds vanzelfsprekende geworden en daarvoor heb ik nog enkele bijzondere aandachtspunten:
    • Wil je een videogesprek opnemen? Meldt dit dan altijd vooraf en geef ook aan hoe de privacy van de opname wordt gewaarborgd. Zonder toestemming van alle deelnemers is opnemen niet toegestaan.
    • Deel je het scherm wees dan ook alert dat er geen privacygevoelige gegevens ‘voorbijkomen’.

Gegevens beschermd, raam dicht, lichtje aan, deur op slot’. Want iedere inbraak -digitaal of in huis- is er tenslotte een teveel.  

Heb je nog vragen of aanbevelingen? Neem gerust contact met mij op.