Handen uit de mouwen voor de medezeggenschapsraad

Ouders praten graag mee over het beleid van de school van hun kinderen. Ze stellen zich verkiesbaar voor de MR of de GMR. Of ze vervullen een taak in de Raad van Toezicht.
Ook medewerkers van Merces zijn binnen scholen actief als vrijwilliger. Vanuit een diepe betrokkenheid bij hun kind hebben ze een rol in de (G)MR op zich genomen. Of ze vinden het gewoonweg leuk om vanuit de Raad van Toezicht iets voor het onderwijs terug te doen. Het geeft hen voldoening.
Een prettige bijkomstigheid is dat ze de school op een andere manier leren kennen. Ze ervaren hun rol als vrijwilliger (in de medezeggenschapsraden) of semi-vrijwilliger (in de Raad van Toezicht) als een verdieping van hun werk bij Merces.

De rol van de Raad van Toezicht is een heel andere dan die van de (G)MR. De RvT toetst de plannen van het schoolbestuur op doelmatigheid en rechtmatigheid. Daarnaast fungeert de RvT als klankbord en adviseur voor het schoolbestuur. RvT en bestuur houden zich samen bezig met de vraag: wat doen we met het onderwijs? Terwijl (G)MR en bestuur zich dan weer buigen over ‘hoe doen we het?’
De taken van de adviesorganen (G)MR zijn best ingewikkeld. In de loop van het jaar krijgen ze soms tientallen voorstellen vanuit het bestuur voorgelegd waarover ze hun zegje mogen doen. Die voorstellen variëren van aanpassingen van het huishoudelijke reglement en hoogte ouderbijdrage tot het opstellen van pest- en dyslexieprotocollen en het meerjarenschoolplan. Ga er maar aan staan!
Medezeggenschapsraden bestaan uit leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en ouders. In het voortgezet onderwijs komen daar ook nog leerlingen bij. De samenstelling van deze adviesorganen verandert geregeld. Zij die al een tijd hebben meegedraaid, maken plaats voor nieuwkomers.
Voor bestuurders is dat een uitdaging, want hoe ver strekt de kennis en kunde van de leden in de adviesorganen? En in het bijzonder die van de nieuwkomers?
Petje af dus ook voor die bestuurders. Zij werken vanuit hun visie het beste te willen voor de school, de leerlingen en het personeel. De adviesorganen willen precies hetzelfde. Als de samenwerking goed is, kunnen ze elkaar ondersteunen en er voor elkaar zijn. Niettemin kan er tussen bestuurder en (G)MR wrijving ontstaan. In het ergste geval zelfs een conflict of wantrouwen. Vrijwel altijd is de oorzaak van een verstoorde samenwerking terug te herleiden naar niet goed met elkaar communiceren.

De medewerkers van Merces hebben in hun rol in de (G)MR of Raad van Toezicht een schat aan andersoortige ervaring opgedaan. Ze hebben een beeld van hoe de besluitvorming binnen school functioneert. Die ervaringen nemen ze mee naar Merces.
Daarmee hebben we als Merces een basis van vertrouwen gelegd bij de scholen waarvoor we werken. We weten immers waar schoolbestuurders tegenaan lopen in hun samenwerking met adviesorganen.
Zijn er problemen in die samenwerking? We kunnen helpen. We kunnen scholen adviseren. Bijvoorbeeld over hoe nieuwkomers in de adviesorganen in taken beter kunnen begrijpen. Of hoe een jaarrekening stap voor stap inzichtelijk is te maken voor mensen die geen kaas hebben gegeten van financiën. Graag denken wij mee, vanuit onze visie het beste onderwijs voor het kind.