Goed inzicht in de financiën helpt bij goede en verantwoorde keuzes

Grip krijgen op het huishoudboekje

In de hedendaagse digitale wereld is een huishoudboekje haast een ouderwets ding. Toch weet iedereen waar het figuurlijk voor staat: grip houden of krijgen op je financiën.

Wat komt er aan geld binnen en wat gaat er uit? Pas als je inzicht hebt in je financiën kun je keuzes maken: waar wil je op bezuinigen en waar wil je geld voor opzij zetten?

Ook voor scholen biedt een huishoudboekje – in digitale vorm – uitkomst bij het maken van betere keuzes. Voorwaarde is wel dat in dat huishoudboekje gegevens goed en zuiver worden vastgelegd.

Als Merces houden we ons bezig met het inrichten van heldere en zuivere systemen voor het vastleggen van de financiën. En we gaan nog een stap verder. We helpen scholen de gegevens in die systemen te interpreteren, zodat ze zelf daarna keuzes kunnen maken wat ze ermee doen. We helpen ze inzicht te krijgen in wat er financieel niet op orde is. En we denken als kritische vriend mee om tot andere keuzes te komen.

Sommige scholen leggen hun gegevens slechts grofmazig vast, waardoor ze onvoldoende inzicht hebben in de uitgaven. Als ze vervolgens de gegevens gedetailleerder opslaan, komen ze er achter waarom het geld er harder uitgaat dan het binnenkomt.
Het huishoudboekje heeft binnen een school niet altijd prioriteit. Het is ballast en niet interessant. Het ligt vaak op bestuursniveau. Maar door inzicht te krijgen, krijgt een school mogelijkheden om te sturen, om de knoppen bij te draaien. Dan is maatwerk mogelijk: de ene school heeft behoefte aan een speeltoestel, de ander wil juist laptops  of nieuwe digitale schoolborden.
Scholen die nu elk dubbeltje moeten omdraaien, levert het direct geld op als ze inzicht hebben in de verzameling gegevens. Het levert een directeur ook een goede nachtrust op, want hij weet dat hij in control is. 

Naast dat Merces scholen helpt inzicht te krijgen in de gegevens hebben we nog meer te bieden. We helpen ook de rapportage te plaatsen in de veranderingen in het onderwijs, binnen een school en binnen een gemeente. We houden bij wat er op het gebied van subsidies gebeurt. Ook letten we op welke regelingen er zijn of komen voor bijvoorbeeld huisvesting of duurzaamheid.
Onze dienstverlening gaat veel verder dan alleen dat aanbod van een boekhoudpakket. Wij ontzorgen scholen op financieel gebied in brede zin. Dat is de partner die wij zijn: we helpen scholen hun ondersteunende organisatie zo optimaal mogelijk in te richten. En dat op zo’n manier dat ze tegenover de buitenwereld goed kunnen verantwoorden wat er met het geld gebeurt.