Hand in hand

Formatieplanning en strategische personeelsplanning

Hoewel het niet ideaal is, zijn we gewend dat de verschillende disciplines binnen een organisatie zich voornamelijk op hun eigen eilandje begeven. Maar daar gaan we het niet over hebben, want zodra die disciplines de koppen bij elkaar steken boeken we vooruitgang! De formatieplanning van het nieuwe schooljaar is zo’n perfect moment. Waar de financiële afdeling input levert over het budget, buigt HR zich over de inzet van het juiste personeel. Gecombineerd met het schoolbestuur dat de ogen gericht heeft op een succesvolle toekomst zou dat de perfecte formatie moeten opleveren! Het is echter toch een stuk lastiger dan het lijkt…

Heel kort door de bocht, fungeert een school ongeveer hetzelfde als ieder ander bedrijf, met een begroting, een meerjarenplan, een jaarreking… het hele financiële boekje. Alleen start een schooljaar in augustus, terwijl het financiële kalenderjaar start op 1 januari. Zo’n afwijking zorgt ervoor dat je voor de formatieplanning, die in het midden van het kalenderjaar plaatsvindt, de financiële zaken goed op orde moet hebben. In de begroting moet daarom rekening gehouden worden met het aantal leerlingen en de verwachtte groei. En dat hangt dan weer af van factoren als de populatie binnen een wijk of gemeente en het imago van de school. Je kunt je voorstellen dat dat niet eenvoudig is.

Voor de formatieplanning biedt de begroting inzicht in het aantal beschikbare fte’s voor het volgende schooljaar, waarop HR aan de slag gaat met de strategische personeelsplanning. Hoe verhoudt het huidige personeelsbestand zich tegen het aantal leerlingen? Welke groepen behoeven extra aandacht en moeten we daarvoor meer personeel werven? Wat opvalt is dat het voornamelijk om kwantitatieve bezetting gaat: we wegen het aantal fte’s af tegen het aantal beschikbare docenten en het aantal leerlingen. Om de vertaalslag te maken naar een kwalitatieve bezetting kijkt HR naar ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van het personeel, welke dan weer meegenomen moeten worden in de meerjarenbegroting om zowel kwantitatief als kwalitatief vooruitgang te boeken.

Een enorm karwei waar veel bij komt kijken, blijkt wel weer. Het is misschien nog wat vroeg om te zeggen dat de formatieplanning alweer voor de deur staat, maar je kunt er dus maar beter op tijd mee beginnen! Onze finance – en HR experts kunnen jouw organisatie daarbij ondersteunen. Met jarenlange ervaring en een onbevooroordeelde, kritische blik geven we een boost aan het nieuwe schooljaar! Benieuwd hoe Merces jouw organisatie een boost kan geven? Laat je informeren en maak snel een afspraak met één van onze experts!