Duurzame inzetbaarheid: gezond en vitaal je werk (blijven) doen

Elke dag fluitend naar het werk

Hoe blijft een werknemer in het onderwijs zich zo ontwikkelen dat deze inzetbaar blijft voor zijn huidige en toekomstige baan? En hoe draagt de werkgever hieraan bij? Dat zijn de vragen die centraal staan bij duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid is in het onderwijs een belangrijk thema dat draait om gezond en vitaal je werk doen. En dat tot aan de eindstreep. Plezier in het werk is overduidelijk een zwaarwegende factor. Want als je je werk met tegenzin doet, dan gaat zich dat wreken. Teleurstelling en andere negatieve gevoelens liggen op de loer en er dreigt uitval door ziekte. Je blijft niet langer duurzaam inzetbaar, want je haalt niet de voldoening uit je werk, die voor jou belangrijk is.

Met gericht beleid is van duurzame inzetbaarheid een waardevol thema te maken in de gesprekken tussen werkgever en werknemer. De juiste vraag komt op tafel: wat heb je nodig om gezond, fit en met plezier je werk te blijven doen? De uren duurzame inzetbaarheid zijn een middel om in te zetten op de individuele behoefte.

Merces denkt graag mee met scholen om een beleid en visie over duurzame inzetbaarheid te ontwikkelen. Ook reikt Merces leidinggevenden de tools aan om met werknemers in gesprek te gaan over duurzame inzetbaarheid.

Scholen kunnen een beroep doen op onze adviseur HRM. Zij is afkomstig uit het onderwijs. Tien jaar lang heeft ze gewerkt in de organiserende ondersteuning. Inmiddels is ze gespecialiseerd in HRM. Door haar kennis en ervaring weet zij heel goed wat er speelt in de sector. Ze geeft waardevolle adviezen over een beleid voor duurzame inzetbaarheid en gesprekken hierover tussen werkgever en werknemer.