Begroting: denk andersom

Na een heerlijke zomervakantie buigen de meeste schoolbesturen zich over de jaarlijkse begroting. Een bezigheid die niet zelden zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Vaak ziet men er tegenop, maar eigenlijk is een begroting niet meer dan cijfers die samenkomen, voortvloeiend uit een beleidsplan. Het is het de laatste stap in de besluitvorming en antwoord op de vraag: Wat wil je als school bereiken en hoeveel geld geef je daar aan uit? Logisch, toch?

Omdraaien

Zo logisch blijkt dat voor velen niet te zijn. Als ik bij besturen aan tafel zit, wordt mij vaak gevraagd hoeveel men uit mag geven. Ik draai het dan graag om en begin met de vraag: Wat zijn je doelen, waar wil je heen met deze school? Die euro’s volgen later wel, het is veel belangrijker om na te denken over een plan om de leerling het best mogelijke onderwijs te kunnen bieden. Vervolgens vraag je je af welke keuzes nodig zijn om dit doel te behalen. Investeer je bijvoorbeeld in nieuwe ICT-oplossingen of nieuwe leermethodes? Of neem je meer of ander personeel aan? HR heeft met 80-85% van de kosten natuurlijk de grootste weerslag op de begroting, maar alle keuzes die je maakt hebben financiële gevolgen. Weet daarom wat je doet met je geld en vooral: waarom.

Verantwoording

Ik stel graag de juiste vragen om helder te krijgen wat de doelen en ambities van scholen zijn. De onderwijskundige kennis ligt natuurlijk grotendeels bij de schoolbesturen, maar samen komen we tot mooie, haalbare doelen om onderwijs beter te maken. Pas als dit allemaal duidelijk is, kijken we naar het kostenplaatje en plakken we budgetten op die doelen. Zo heb je altijd een goed verhaal om uitgaven te verantwoorden en belangrijker: zo wordt geld optimaal besteed.

Om tot een gedegen plan te komen, is het zaak op tijd na te denken over doelen, ambities en bijbehorende budgetten. Ik ga graag met schoolbesturen om tafel om mee te denken! Neem gerust contact op met mij of een van mijn collega’s.