Er valt een hoop te winnen door de boekhouding integraal te laten aansluiten aan de onderwijspraktijk.

Aanpassen van de boekhouding levert geld op

Er valt een hoop te winnen door de boekhouding integraal te laten aansluiten aan de onderwijspraktijk.

Het onderwijs is in beweging: individualisering, samenwerkingsverbanden, subsidies en regelingen, het wordt er allemaal niet minder om. Het belang van een goede financiële verantwoording naast de onderwijskwaliteit is daarbij belangrijk, om te kunnen sturen en verantwoorden. Daarom is het goed om met enige regelmaat de wijze van boekhouden en het voeren van administratie tegen het licht te houden. Doelmatigheid en rechtmatigheid vormen de basis voor het omgaan met publiek geld. Daarnaast is een evaluatie van systemen (functioneel en technisch) vaak ook een aanleiding om kritisch naar te kijken.
Schoolbesturen besparen veel geld als ze financiële processen anders inrichten en optimaler gebruik maken van systemen. Dat geld kan dan ten goede komen aan optimaal onderwijs voor het kind.

Veel schoolbesturen kennen een centrale boekhouding met een degelijk pakket als basis. Daarnaast wordt er gretig gebruik gemaakt van spreadsheets om de verdere verfijning te realiseren, bijvoorbeeld per school en/of project. Nadeel is dat de historie moeilijk valt te achterhalen omdat er geen mutaties worden bijgehouden.

Veel schoolbesturen hebben lang geleden gekozen voor een inrichting van een systeem en bepaalde processen van werken. De kans is groot dat werkwijzen achterhaald zijn of minder efficiënt dan ze kunnen zijn. Wij maken dat nogal eens mee. Vaak weten slechts enkele medewerkers in de organisatie van de hoed en de rand. Dat maakt de organisatie kwetsbaar.

Het herontwerpen of aanpassen van processen en systemen heeft op alle fronten voordelen. Het werken wordt eenvoudiger en overzichtelijker. De kans op fouten wordt kleiner. Meer mensen binnen de organisatie kunnen de nieuwe werkwijze makkelijker onder de knie krijgen.

Door de tijdwinst die ontstaat, komt ook capaciteit vrij. Een heldere en transparante administratie helpt ook bij de controles door de accountant en levert ook daarbij tijdwinst op.

Merces helpt schoolbesturen met een gratis scan om helder te krijgen of en hoe de inrichting van een systeem of proces kan worden verbeterd. Stuur een mail of bel Merces voor een afspraak. 088 648 91 00