Het is weer tijd voor de begroting!

Ken je dat gevoel van het nieuwe schooljaar? Nieuwe leermiddelen, goede voornemens. Dit jaar gaan we het anders doen! Dat gevoel krijgen wij van de begroting.

Het begint met het bepalen van ambities en doelstellingen met in het achterhoofd  het beste onderwijs voor ieder kind. De volgende stap is de ambities omzetten in plannen, rekening houdend met de financiële mogelijkheden. Het is een proces van opties afwegen en keuzes maken.

Begroten is dan ook veel meer een continu proces dan alleen het invullen van een spreadsheet. Er moeten een aantal afwegingen worden gemaakt, zoals:

  • Mag de begroting een negatief resultaat hebben?
  • Wat zijn effecten van besparingen?
  • Zijn er aanpassingen in de organisatie die effect hebben op het proces van begroten en/of de structuur van de begroting?
  • Weerspiegelt de boekhouding de wens naar ordening en inzicht?
  • Hoe willen we sturen op de begroting? Vanuit welke kengetallen?

Natuurlijk kunt je veel van deze vragen zelf beantwoorden, maar het kan helpen als een derde partij eens meekijkt en -denkt. Een ander perspectief om tot nieuwe zienswijzen en inzichten te komen.

Dat is waar Merces je bij kan helpen. Niet alleen kijken wij mee, we stellen ook kritische vragen, sparren over hoe je het beleid in de begroting en de boekhouding vorm kunt geven. We helpen om in kaart te brengen welke gevolgen de beleidsbesluiten hebben. Want begroten is niet één begroting neerleggen, maar meerdere scenario’s, zodat duidelijk wordt wat de gevolgen van het beleid zijn.

Begroten is puzzelen en sparren, weer een frisse start. Voor de boekhouding is begroten “Weer terug naar school”. Met de juiste partner is het een inspirerend proces.

Wij hebben er zin in en jij vast ook nu je het zo bekijkt.

NB …u mag ons natuurlijk ook bellen voor andere vragen, zoals bijvoorbeeld voor het inlezen van de begroting in Exact of het inrichten van de activamodule.