Tools voor een soepele bedrijfsvoering

Onderwijsinstellingen zoeken naar kansen om steeds weer betere prestaties te realiseren met de beschikbare bekostiging. Zij zoeken bijvoorbeeld naar mogelijkheden om efficiëntie te verhogen, leerlingen sneller en beter van dienst zijn en naar het gebruik van informatie bij het sturen op resultaat door volledige grip op de bedrijfsvoering.

Onmisbare tools voor een soepele bedrijfsvoering
In de moderne onderwijsbedrijfsvoering zijn (software)tools niet meer weg te denken. Merces heeft daarin altijd een leidende rol gespeeld. Omdat we de tools hebben die passen bij de ambities en behoeftes van onze klanten. De modernste technologie, flexibel te configureren tegen relatief lage kosten en makkelijk in gebruik. State of the art & beyond ERP! Dat alles aangevuld met een gezonde visie op de inzet ervan: ICT is nooit doel op zich, maar ondersteunt de bedrijfsvoering.

HR & Payroll Software

HR SelfService

Financiële Software

Procesflow- & afsluitsoftware

Business Intelligence & Analytics

Online Merces Kennisportaal

Zelf berekenen