Altijd de juiste expertise in huis

De vrijheid die schoolinstellingen -na invoering van de lumpsum in alle onderwijssectoren- hebben gekregen om hun eigen beleid te bepalen, heeft geleid tot een enorme groei van de ondersteunende diensten. Meer vrijheid behoeft meer planning, sturing, uitvoering, controle en bijsturing. Processen zijn daardoor veelal complexer geworden en de ondersteunende afdelingen zijn gegroeid. Wanneer organisaties groeien ontstaat vaak de behoefte aan professionalisering en specialisering. De professionaliseringsgroei die de sector nastreeft heeft de vraag naar specialistische ondersteuning op deze expertises laten toenemen. Inherent daaraan neemt helaas de generalistische blik en de grip op het organisatieresultaat regelmatig af.

Waar wij goed in zijn
Merces ondersteunt onderwijsinstellingen door dienstverlening aan te bieden op de meest essentiële onderdelen van de bedrijfsvoering. We kijken vanuit een helicopter-view daarbij over de expertises heen naar de uitwerking op de integrale organisatiedoelen. Alleen vanuit dat perspectief creëer je echte toegevoegde waarde voor de bedrijfsvoeringketen. Zo dragen wij bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

Personeels- en Salarisadministratie

Human Resource Management

Financiële administratie

Planning & Control

Administratieve Organisatie (AO/IC)

Integrale Bedrijfsvoering

Informatie Management

Kennismanagement