Hoe een bedrijfskundige blik instellingen verder helpt

Optimalisatie van de ondersteunende diensten

De druk op de ondersteunende diensten om het creëren van meerwaarde binnen organisaties neemt toe. Een ondersteunende dienst creëert meerwaarde als haar activiteiten bijdragen aan het behalen van de doelen van de organisatie. Zo nu en dan eens objectief in de spiegel kijken of dit het geval is kan geen kwaad. Jezelf vragen stellen als: werken onze ondersteunende diensten efficiënt, sluiten de producten en services die ze leveren nog wel aan bij vraag van onze afnemers, komen de diensten uit met de toegewezen budgetten en blijven de medewerkers gemotiveerd? Stuk voor stuk aspecten die onder de aandacht komen wanneer je met een bedrijfskundig oog kijkt naar de ondersteunende diensten van een instelling of organisatie.

Bedrijfskunde omvat het vakgebied dat zich bezighoudt met het inrichten, besturen en managen van een organisatie en maakt daarbij gebruik van inzichten uit andere disciplines zoals bedrijfseconomie, psychologie en sociologie. De bedrijfskundige kent de inhoud van de verschillende bedrijfskundige vakgebieden, maar richt zich niet specifiek op een van deze afzonderlijke disciplines. Hij weet deze juist met elkaar te integreren, zodat een helicopterview ontstaat. Bedrijfskundig kijken is in feite het door de disciplines heen naar een vraagstuk, probleem, situatie of organisatie kijken. Het gaat hierbij om het zien van verbanden, raakvlakken en de vraag-achter-de-vraag en daarop kunnen handelen.

Een bedrijfskundige blik helpt ons dus om breed te kijken naar het functioneren van een organisatie of juist een kleiner deel daarvan, zoals de ondersteunende diensten. We gebruiken hierbij theorieën, invalshoeken en modellen uit de bedrijfskunde om er achter te komen wat er echt aan de hand is: waarom de verwachte meerwaarde niet behaald wordt. Als we dat weten, gaan we kijken of we moeten adviseren om dingen te veranderen. Uiteraard geven we daarbij tips en trucs om dit te in de praktijk ook daadwerkelijk te kunnen bewerkstelligen.