Zet u de in uw organisatie beschikbare kennis optimaal in?

Kennismanagement in de ondersteunende diensten

Het begrip ‘kennismanagement’ klinkt al jaren in de bestuurskamer. Inmiddels is deze term ook doorgedrongen tot de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer. We willen allemaal steeds ‘slimmer’ werken en ‘iets doen’ met de kennis die in onze organisatie aanwezig is. Kennis is te onderscheiden in expliciete kennis en impliciete kennis.

Expliciete kennis is ‘tastbare kennis’ die je kunt vastleggen en delen. Als de medewerker aan het einde van de dag vertrekt, blijft deze expliciete kennis aanwezig in het bedrijf. Een voorbeeld van expliciete kennis is een dashboard waarop de ontwikkeling van de leerlingen worden bijgehouden. Deze inzichten zitten in het hoofd van de leraar of docent, maar omdat het dashboard zelf voor iedereen beschikbaar is, valt deze informatie onder ‘expliciete kennis’.

Impliciete kennis omvat ervaringen, vaardigheden en attitude. Je zou dit kunnen omschrijven als ‘ontastbare kennis’, die hoort bij de medewerkers. Die neemt de medewerker dus mee naar huis aan het einde van zijn werkdag. In het ergste geval gaat de medewerker uit dienst en verdwijnt deze kennis helemaal uit de organisatie. Een voorbeeld hiervan is de ervaring met het bouwen van het dashboard. De medewerker heeft gekozen om bepaalde KPI’s de ontwikkeling van de leerlingen te meten. De gedachtegang daarachter zit in zijn hoofd.  Net als de praktische knowhow van het inrichten van zo’n dashboard.

Kennismanagement gaat over het ontwikkelen, vastleggen, delen, gebruiken en managen van de tastbare én ontastbare kennis in een organisatie. Het doel hiervan is faciliteren dat zo efficiënt mogelijk kan worden toegewerkt naar de organisatiedoelen.