Zet u de in uw organisatie beschikbare kennis optimaal in?

Kennismanagement in de ondersteunende diensten

We willen allemaal steeds ‘slimmer’ werken en ‘iets doen’ met de kennis die in onze organisatie aanwezig is. Kennis is ook het kapitaal van de organisatie – het intellectuele kapitaal – en het is van belang deze kennis te borgen. Hier komt kennismanagement om de hoek kijken.

Kennismanagement gaat over het ontwikkelen, vastleggen, delen, gebruiken en managen van de tastbare kennis (bijvoorbeeld informatie in een dashboard) én ontastbare kennis (ervaringen, vaardigheden en attitude van de medewerkers) in een organisatie. Het doel hiervan is faciliteren dat zo efficiënt mogelijk kan worden toegewerkt naar de organisatiedoelen.

Heb je zelf niet de juiste competenties in huis en heb je hulp nodig bij de inzet van kennis? Wij helpen graag bij de juiste inzet van kennis(management) voor jouw organisatie.