Van PSA administratie naar volwaardige HR Business Partner

Human Resource Management

Voorheen beperkte het speelveld van personeelsbeleid zich voornamelijk tot administratieve zaken en de salarisadministratie. Tegenwoordig draait personeelsmanagement ook om de ontwikkeling, talenten en competenties van medewerkers als onmisbare factoren voor continuïteit en opbrengst. Bij Human Resources Management (HRM), de moderne naam voor personeelsmanagement, staat de optimale benutting van het menselijk kapitaal van jouw organisatie centraal.

De filosofie achter HRM kenmerkt zich door de HR taken terug te leggen in de lijn. Dat wil zeggen dat managers/leidinggevenden verantwoordelijk zijn voor het management van de resources. De afdeling HR (of HRM) is daarin – meer dan een afdeling personeelszaken of P&O – adviserend en ondersteunend. HRM is vaak strategisch in de organisatie verankerd en de afdeling HR heeft dan ook veelal een strategische rol. Dat wil zeggen dat zij, afhankelijk van de organisatiestrategie, adviseren over het te voeren beleid. HR adviseurs hebben als afgeleide hiervan de taak om een brug te slaan tussen de strategische plannen van de organisatie en het operationele personeelsbeleid op de werkvloer.

HR-ondersteuning en advies

Merces is de oplossing voor jouw HR-vraagstukken voor nu en in de toekomst. Wij helpen je met deskundige HR-ondersteuning en HR advies, door middel van heldere communicatie en korte lijnen. Neem vandaag nog contact op, wij helpen je graag!

Behoefte aan snel en helder inzicht in de verbeterpunten en kostenbesparingen rondom jouw verzuimbeleid en -processen? Doe de HR QuickScan!