Van PSA administratie naar volwaardige HR Business Partner

Human Resource Management in de onderwijssector

Voorheen beperkte het speelveld van personeelsbeleid zich voornamelijk tot administratieve zaken en de salarisadministratie. Tegenwoordig draait personeelsmanagement ook om de ontwikkeling, talenten en competenties van medewerkers als onmisbare factoren voor continuïteit en opbrengst in het onderwijs. Bij Human Resources Management (HRM), de moderne naam voor personeelsmanagement, staat de optimale benutting van het menselijk kapitaal van jouw organisatie centraal.

De filosofie achter HRM kenmerkt zich door de HR taken terug te leggen in de lijn. Dat wil zeggen dat managers/leidinggevenden verantwoordelijk zijn voor het management van de resources. De afdeling HR (of HRM) is daarin – meer dan een afdeling personeelszaken of P&O – adviserend en ondersteunend. HRM is vaak strategisch in de organisatie verankerd en de afdeling HR heeft dan ook veelal een strategische rol. Dat wil zeggen dat zij, afhankelijk van de organisatiestrategie, adviseren over het te voeren beleid. HR adviseurs hebben als afgeleide hiervan de taak om een brug te slaan tussen de strategische plannen van de organisatie en het operationele personeelsbeleid op de werkvloer.