Actueel inzicht en sturen op basis van feiten

Effectief informatiemanagement

Het mag bekend worden verondersteld: directie en management staan voor grote uitdagingen. In een complexe omgeving geven zij richting aan hun organisatie en proberen zij mee te bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen. Professionalisering en centralisering vragen om inzicht, grip en regie. Bestuurders moeten meer tijd en energie vrijmaken om hun organisatie zo goed mogelijk en tijdig in te laten spelen op veranderingen. In de praktijk betekent dit dat instellingen strakker moeten sturen op output, en tegelijkertijd actueel inzicht nodig hebben in hoe de eigen organisatie ervoor staat. De kracht van een organisatie wordt bepaald door de snelheid en mate waarin deze kan inspelen op de actualiteit. Het onderwerp informatiemanagement is hiermee belangrijker dan ooit.

Het belang van een integrale blik op de organisatie maakt dat managementinformatie toenemend bestaat uit gecombineerde informatie. Informatie uit verschillende domeinen en ICT-systemen (bijvoorbeeld: financiële systemen, personele systemen en salarissystemen) moet bij elkaar worden gebracht. Op basis van dergelijke informatie kunnen directie en management hun organisatie besturen.

Het verzamelen, presenteren en interpreteren van objectieve, betrouwbare en actuele managementinformatie verdient bijzondere aandacht, is redelijk te baseren op standaards maar vraagt soms ook om verdieping: de betekenis van informatie kan per organisatie verschillen. Merces spart graag met jou over dit onderwerp binnen jouw sector en/of organisatie.