AO/IC als een effectief middel om jouw doelen te realiseren

Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

De administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) van een organisatie wordt steeds belangrijker. In de sectoren waarin wij actief zijn merken we dat het aantal AO-vastleggingen in handboeken de laatste jaren sterk is toegenomen, zoals in de zorg en in het onderwijs.

Waarom een AO/IC?

  • toenemende vraag om inzicht en beheersing van processen vanuit de overheid en maatschappij;
  • de groeiende behoefte aan duidelijkheid vanuit de interne organisatie met betrekking tot:
    • de vele en snelle veranderingen als gevolg van de professionalisering van organisaties;
    • de toenemende automatiseringskansen waarvoor de AO/IC-beschrijving een belangrijke inrichtingsonderlegger is.

Wat brengt AO/IC jouw organisatie?

  • Duidelijk beschreven werkprocessen met heldere doelen en uitgangspunten;
  • De totstandkoming en het in stand houden van betrouwbare informatiestromen ten dienste van de organisatiedoelstellingen en ten behoeve van het afleggen van verantwoording daarover aan derden;
  • Het handboek draagt bij aan de borging van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de gegevensverwerkende processen die tot deze informatiestromen leiden.

De praktijk laat zien dat het gebruik van AO/IC-handboeken kan tegenvallen, doordat deze niet altijd makkelijk hanteerbaar blijken. Ze zijn of te dik, de schema’s zijn te ingewikkeld, ze zijn verouderd, ze gaan over de verkeerde dingen, etc. Het geheim van een goede AO/IC beschrijving is dat deze zo is samengesteld -zowel in vorm als qua inhoud- dat het ook echt een effectief middel vormt om de door de organisatie gestelde doelen te bereiken. Wij denken graag met je mee hoe we dit ook bij jouw organisatie kunnen bereiken.