AO/IC als een effectief middel om jouw doelen te realiseren

Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) bij onderwijsinstellingen

De administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) van een organisatie wordt steeds belangrijker. Ook in het onderwijs is het aantal AO-vastleggingen in handboeken sterk toegenomen de laatste jaren. Hiervoor zijn vele redenen te geven. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende vraag om inzicht en beheersing van processen vanuit de overheid en maatschappij, de groeiende behoefte aan duidelijkheid vanuit de interne organisatie met betrekking tot de vele en snelle veranderingen als gevolg van de professionalisering van schoolorganisaties en de toenemende automatiseringskansen waarvoor de AO/IC-beschrijving een belangrijke inrichtingsonderlegger is.

In een handboek AO/IC staan de werkprocessen van de onderwijsinstelling beschreven. Een dergelijk handboek kent duidelijke doelen en uitgangspunten. Primair draagt het handboek AO/IC bij aan de totstandkoming en het in stand houden van betrouwbare informatiestromen ten dienste van de organisatiedoelstellingen en ten behoeve van het afleggen van verantwoording daarover aan derden. In het verlengde van deze primaire doelstelling draagt het handboek bij aan de borging van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de gegevensverwerkende processen die tot deze informatiestromen leiden.

De praktijk laat zien dat het gebruik van AO/IC-handboeken kan tegenvallen, doordat deze niet altijd makkelijk hanteerbaar blijken. Ze zijn of te dik, de schema’s zijn te ingewikkeld, ze zijn verouderd, ze gaan over de verkeerde dingen, etc. Het geheim van een goede AO/IC beschrijving is dat deze zo is samengesteld -zowel in vorm als qua inhoud- dat het ook echt een effectief middel vormt om de door de organisatie gestelde doelen te bereiken. Wij denken graag met je mee hoe we dit ook bij jouw organisatie kunnen bereiken.