Altijd de juiste expertise in huis

De behoefte aan ‘de basis op orde’, efficiency en toegevoegde waarde in de bedrijfsvoering is in de loop der jaren groter geworden. Dit geldt ook voor professionalisering en specialisering, zowel in het onderwijs, de zorgsector als in de profitsector.

Processen zijn veelal complexer geworden en de ondersteunende afdelingen zijn gegroeid. Dit vereist meer planning, sturing, uitvoering, controle en bijsturing om overzicht en grip te kunnen houden.

Organisatiedoelen
Merces ondersteunt organisaties door dienstverlening aan te bieden op de meest essentiële onderdelen van de bedrijfsvoering. We kijken vanuit een helicopter-view daarbij over de diverse expertises heen naar de uitwerking op de integrale organisatiedoelen. Vanuit dat perspectief creëer je echte toegevoegde waarde voor de bedrijfsvoeringketen. Zo dragen wij bij aan de ambities van de organisatie en zorgen we voor een nog efficiëntere bedrijfsvoering.

Personeels- en Salarisadministratie

Human Resource Management

Financiële administratie

Planning & Control

Administratieve Organisatie (AO/IC)

Integrale Bedrijfsvoering

Informatie Management

Kennismanagement

Kwaliteit

Merces onderscheidt zich door geen concessies te doen aan de kwaliteit van de dienstverlening.
Onze certificeringen onderstrepen dit.