Jij bepaalt de koers en het rendement, wij de uitvoering in onze hybride dienstverlening 

Verantwoord en efficiënt uitbesteden van jouw administratieve processen

Jouw administratie volledig uitbesteden aan een traditioneel administratiekantoor is een kostbare zaak. De besteding van middelen ligt al langere tijd onder een vergrootglas. Dat vraagt om een dienstverlener die het anders doet, die snapt dat niet iedere organisatie de zelfde mate van uitbesteding wenst. Wij snappen dat de ondersteuningsvraag van jouw organisatie van die van jouw collega-instellingen kan verschillen naar gelang je eigen besturings- of directiefilosofie, ambitie, schaalgrootte en de beschikbare resources en middelen.

Merces onderscheidt zich door grote flexibiliteit. Uitgangspunt is dat onze klanten alleen zelf doen wat ze zelf kunnen en willen. Deze invulling is dynamisch en groeit mee met de ontwikkeling van de organisatie, of het nu over verdere in- of outsourcing gaat of dat er juist een stap in de omgekeerde richting gezet dient te worden. Wil je meer de nadruk leggen bij de optimalisatie en uitvoering van operatie of zoek je ondersteuning bij de ontwikkeling van het HR-beleid? Het kan allemaal. We spreken dan ook graag van een ‘hybride dienstverlening’ waarin je als klant de gewenste mate van ondersteuning inkoopt. We bewegen gedurende ons partnership met je mee, door constant te toetsen of de ondersteuning nog wel aansluit bij de behoefte van vandaag en morgen.

Merces verzorgt voor organisaties ‘uitbesteding naar behoefte’ van de salaris-, personeels- en financiële administratie. Onze dienstverlening is een uitgekiende mix van state-of-the-art tooling, ‘ouderwetse’ expertise en een hecht team van bevlogen mensen. Wij kennen onze klanten, onze klanten kennen ons. De specialisten van Merces helpen jou gegevens en rapportages te interpreteren. Zo kan jij verstandig leiding geven aan jouw organisatie. Bij Merces kun je vertrouwen op meer dan twintig jaar ervaring met personeels- en salarisadministratie en financiële administratie. Ontstaan vanuit een onderwijsadministratiekantoor zit het administreren in ons bloed!